Zapisy już trwają. Zapraszamy do założenia konta i zapisania na wybrane kursy.

arrow_circle_right Opis kursu arrow_circle_right Nauczyciele arrow_circle_right Terminy zajęć

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?

 • Maturzystów, którzy pragną studiować na renomowanych uczelniach państwowych i prywatnych na takich kierunkach jak stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka społeczna, archeologia, prawo, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo i inne, na których egzamin z wiedzy o społeczeństwie jest podstawowym narzędziem rekrutacyjnym
 • Abiturientów lat ubiegłych, pragnących poprawić swoje wyniki
 • Uczniów klas trzecich liceów i czwartych techników, którzy pragną jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości 2026
 • Wszystkich pasjonatów poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące złożoności współczesnego świata, państwa, przeszłych i bieżących wydarzeń i procesów oraz odmienności kulturowej i cywilizacyjnej narodów.

Co dają Kursy Sowa?

 • Gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
 • Uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Umiejętność analizowania materiałów źródłowych (teksty, dane statystyczne, ilustracje, akty prawne, mapy)
 • Zapoznanie z zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych
 • Umiejętność konstruowania dłuższych i krótszych wypowiedzi pisemnych
 • Stymulację motywacji i pracy własnej w domu
 • Opiekę dydaktyczną i wysoką jakość merytoryczną zajęć

O zajęciach

Zajęcia prowadzone są w systemie mieszanym (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty).

W części wykładowej kursantom przekazywana jest wiedza z zakresu polityki krajowej i międzynarodowej, sposobów i zasad funkcjonowania społeczeństwa i państwa, prawa i historii najnowszej. Moduł konwersatoryjny obejmuje twórczą dyskusję na temat poruszonych zagadnień. W części ćwiczeniowej słuchacze wspólnie z prowadzącym rozwiązują testy maturalne, analizują materiały źródłowe i interpretują bieżące wydarzenia. Natomiast w części warsztatowej uczniowie koncentrują się na praktycznym selekcjonowaniu informacji oraz przyswajaniu zasad pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi.

Regularnie zadawane są też prace domowe, które są sprawdzane, oceniane i opatrzone komentarzem. Po każdym zrealizowanym obszarze tematycznym przeprowadzany jest egzamin wiedzy na poziomie maturalnym, zaś na koniec kursu organizowany jest próbny egzamin maturalny.

Kadra

Zajęcia prowadzą m.in.
image
Paweł Wichura
Nauczyciel WOSu i historii

Jestem absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe w zakresie: wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, geografii.

Od 2005 roku pracuję w jednym z warszawskich liceów. Uczę historii i wiedzy o społeczeństwie a przez kilka lat prowadziłem również zajęcia z wiedzy o kulturze w oparciu o program autorski rozszerzony o historię sztuki.

Studia podyplomowe z geografii pozwoliły mi na szersze spojrzenie na problemy geopolityczne oraz społeczne, poruszane na swoich zajęciach. Pracowałem również w gimnazjum oraz w szkole dla dorosłych, dzięki czemu potrafię znaleźć wspólny język z każdym uczniem.

W swojej pracy zawodowej staram się odwoływać do konkretnych przykładów z bieżących wydarzeń społecznych i politycznych oraz wykorzystywać swoje zainteresowania turystyką, polityką, psychologią oraz sztuką. Od roku 2015 jestem czynnym egzaminatorem OKE z Warszawie.

image
dr Arkadiusz Majewski
Nauczyciel WOSu i historii

Jestem absolwentem Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim, a także doktorem nauk humanistycznych. Od 2012 roku pracuję w szkolnictwie (gimnazjum, szkoła podstawowa), od kilku lat w jednym z warszawskich liceów. Prowadziłem także zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam również uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii.

Moimi atutami są bardzo dobry kontakt z młodzieżą oraz zaangażowanie. Zawsze staram się, aby moi uczniowie czuli, że nauka to nieustanne rozwijanie samych siebie, a historia to nie tylko „fakty i daty”, ale przede wszystkim fascynująca opowieść o przeszłości pozwalająca zrozumieć teraźniejszość.

image
Natalia Poniewierka
Nauczycielka WOSu i historii

Jestem absolwentką wydziałów: Historycznego i Neofilologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako nauczyciel pracuję od 1996 roku, obecnie (od 2002) w stopniu nauczyciela dyplomowanego.

Uczę i uczyłam w warszawskich liceach państwowych i prywatnych. Aktualnie uczę w jednym z najlepszych warszawskich liceów. Z sukcesem przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego.

Realizuję różnorodne projekty dydaktyczno- wychowawcze, współpracuję z wieloma instytucjami (np. Wydział Prawa i Administracji UW, Wydział Dziennikarski UW, muzea). Wierzę w uczniów, dlatego staram się podejmować działania zmierzające nie tylko do podniesienia poziomu ich wiedzy ale też rozwoju.

Jestem osobą pogodną, moją pasją jest kynologia i wędkarstwo.

Terminy kursów

Kurs maturalny z WOSu
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
WOS 9230
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
account_balance
WOS 9230
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
WOS 9220
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
Od 2.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
WOS 9220
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
Od 2.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
WOS 9231
Rozszerzony
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
account_balance
WOS 9231
Rozszerzony
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
WOS 9221
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
laptop_mac
WOS 9221
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
online

Kurs maturalny z WOSu
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
WOS 9230
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
account_balance
WOS 9230
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
WOS 9231
Rozszerzony
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
account_balance
WOS 9231
Rozszerzony
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny

Kurs maturalny z WOSu
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
WOS 9220
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
Od 2.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
WOS 9220
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
Od 2.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
WOS 9221
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
laptop_mac
WOS 9221
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
online

schedule
Zapisując się do 17.07.2024 zaoszczędzisz nawet 246 zł
Szczegóły promocji znajdziesz w sekcji Ceny i promocje
shuffle
Elastyczne zapisy
Zapisz się teraz, a w razie potrzeby zmień termin zajęć lub przedmiot na inny. Zmian można dokonać w ramach dostępnych miejsc.

 - Zapisy w trakcie |  - Ostatnie miejsca |  - Brak miejsc