Przygotowanie do matury z geografiiKursy maturalne z geografii


Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z geografii w roku 2024,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym geografia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: SGH, UW, PW, UKSW i inne,
  • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2025,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
  • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
  • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
  • motywują do nauki.

O zajęciach

Celem zajęć z geografii jest przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym zgodnie z obowiązującymi standardami wymagań edukacyjnych.

Przygotowanie będzie polegało na nauce odpowiedniego stosowania geograficznych pojęć, rozumienia prawidłowości i teorii (społeczno-gopspodarczych oraz systemów przyrodniczych Ziemi), charakterystyki poszczególnych zjawisk i procesów oraz ich oceny i rozwiązania problemów w różnych skalach czasowych i przestrzennych.

Ponadto doskonalone będą umiejętności formułowania wniosków dotyczących powiązań i zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka w skalach od lokalnej do globalnej, a także proponowanie rozwiązywania istniejących problemów w środowisku geograficznym. Szczególna uwaga będzie zwrócona na rozumienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi elementami systemów przyrodniczych oraz w relacjach człowiek-środowisko. Każde zagadnienie, globalne i regionalne problemy, będzie prezentowane na przykładach ze świata i Polski.

Podczas wykładów przedstawione będą główne zagadnienia z danego działu, objaśnione terminy, pojęcia, prawidłowości i teorie zdarzeń, zjawisk i procesów. Wykłady będą miały formę prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia i dyskusja polegać będą na rozwiązywaniu konkretnych zadań do danego działu według wytycznych wymagań egzaminacyjnych, np. analiza map synoptycznych, podawanie i uzasadnianie propozycji rozwiązania problemu (np. zapobieganie pustynnieniu) na podstawie posiadanej wiedzy i podanych informacji. Informacje i wiadomości o Polsce przedstawiane będą podczas prezentacji danego działu (standardu).

Każdy dział z danego standardu kończyć się będzie sprawdzianem a dodatkowo przeprowadzane będą tzw. „mapówki” (5 min) - zaznaczenie i przypisanie na mapach konturowych nazw państw, głównych form powierzchni terenu na poszczególnych kontynentach ze szczególnym uwzględnieniem Polski, nazw obiektów hydrograficznych (rzek, jezior, mórz), parków narodowych, obiektów przemysłowych, miast, występowania złóż mineralnych ze szczególnym uwzględnieniem Polski.


Kursy prowadzą

dr Łukasz Bujak

Nauczyciel geografii


Jestem absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie i doktorat). Przez 12 lat pracowałem na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ucząc głównie przedmiotów związanych z geologią, geografią fizyczną oraz kartografią. Od 2022 roku jestem pracownikiem Katedry Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W pracy naukowej zajmuję się odtwarzaniem warunków środowiska przyrodniczego oraz paleoklimatu w plejstocenie w Polsce środkowej, wykorzystując zarówno metody laboratoryjne, jak również nowoczesne metody modelowania komputerowego. Innym kierunkiem moich zainteresowań jest geoarcheologia.

Ponadto przez kilka lat uczyłem geografii w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.

Z Kursami Sowa związany jestem od 2014 roku. Na zajęciach stawiam na przystępność i atrakcyjność przekazywanej wiedzy.

Oprócz zajęć zawodowych czas swój poświęcam różne aktywności na świeżym powietrzu, podróże, najchętniej w miejsca nieodkryte jeszcze przez masową turystykę oraz fotografię podróżniczą.

Do góry

dr Dorota Giriat

Nauczycielka geografii


Jestem nauczycielem akademickim. Od ponad 10 lat pracuję na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, w Zakładzie Geomorfologii, co oznacza, że na co dzień zajmuję się procesami kształtującymi powierzchnię Ziemi, a w szczególności procesami i formami rzecznymi zarówno współczesnymi, jak i tymi które zachodziły tysiące lat temu. Moje zainteresowania badawcze realizuję w projektach prowadzonych w Polsce (m.in. Beskid Żywiecki, Beskid Niski, obszar Warmii i Mazur) oraz na Islandii.

Moja praca nie ogranicza się jednak tylko do prowadzenia badań ale też do kształcenia studentów i uczniów (również tych przygotowujących się do matury międzynarodowej), którym staram się przekazać jak dużo geografii (fizycznej i społeczno-ekonomicznej) jest w naszym codziennym życiu i jak można wiedzę geograficzną wykorzystać w praktyce. Staram się to osiągnąć poprzez ilustrowanie wykładów dużą ilością fotografii i rycin, przygotowywaniem ćwiczeń możliwych do wykonania przy pomocy komputerowych programów GIS oraz prowadzeniem dyskusji na wybrane tematy.

Praca zawodowa zdominowała również moje hobby, bo lubię podróże i wycieczki górskie a od pewnego czasu dotarcie do celu to podróż poza utartymi szlakami - trasami offroadowymi, które dla geografa są zawsze super interesujące.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Wybierz za pomocą zakładek wygodną dla Ciebie formę prezentacji kursów.

Geografia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Geografia 5209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Wtorek
17.00-20.20
30.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

Geografia 5219
Rozszerzony
49 h
Intensywny
Sobota
12.20-15.40
3.02
2024

Dodatkowa zniżka: 160 zł***

Ostatnie wolne miejsca

Geografia 5180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
Geografia 5202
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
09.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Geografia 5181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023
Geografia 5182
Rozszerzony
84 h
Roczny
Środa
16.30-19.30
11.10
2023
Geografia 5200
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
04.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Geografia 5201
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Czwartek
17.00-20.00
05.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Geografia 5184
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
Geografia 5185
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
30.09
2023
Geografia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Geografia 5219
Rozszerzony
49 h
Intensywny
Sobota
12.20-15.40
3.02
2024

Dodatkowa zniżka: 160 zł***

Ostatnie wolne miejsca

Geografia 5180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
Geografia 5181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023
Geografia 5182
Rozszerzony
84 h
Roczny
Środa
16.30-19.30
11.10
2023
Geografia 5184
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
Geografia 5185
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
30.09
2023
Geografia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Geografia 5209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Wtorek
17.00-20.20
30.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

Geografia 5202
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
09.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Geografia 5200
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
04.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Geografia 5201
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Czwartek
17.00-20.00
05.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Geografia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Geografia 5209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Wtorek
17.00-20.20
30.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

Geografia 5219
Rozszerzony
49 h
Intensywny
Sobota
12.20-15.40
3.02
2024

Dodatkowa zniżka: 160 zł***

Ostatnie wolne miejsca

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc