Przygotowanie do matury z historiiKursy maturalne z historii


Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z historii w roku 2024,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym historia brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: UW, UKSW, ASP i inne,
  • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2025,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • gruntowne powtórzenie całego materiału,
  • rozwiązanie i przeanalizowanie pod okiem nauczyciela bardzo wielu zdań z arkuszy maturalnych,
  • umiejętność analizowania materiałów źródłowych (teksty, dane statystyczne, ilustracje, akty prawne, mapy),
  • umiejętność prawidłowego konstruowania dłuższych i krótszych wypowiedzi pisemnych,
  • usystematyzowanie i poszerzenie swojej wiedzy,
  • motywację do nauki i szansę na zdobycie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym.

O zajęciach

Program kursu opracowano zgodnie z podstawą programową obowiązującą na nowej maturze. Każde zajęcia zaczynają się od części wykładowej, gdzie nauczyciel przedstawia zagadnienia historyczne, aby możliwe było ich zrozumienie i wykorzystanie w zadaniach maturalnych. Podczas zajęć wykorzystywane są teksty źródłowe, ilustracje, mapy, dane statystyczne i inne źródła wiedzy historycznej, które maja na celu lepsze zobrazowanie omawianych zagadnień. W drugiej części zajęć wykładowca wspólnie z kursantami rozwiązuje arkusze maturalne. Istotnym elementem zajęć jest twórcza dyskusja, która uczy sztuki poprawnej argumentacji oraz pozwala wyjaśnić powstałe wątpliwości.

Kursy przygotowują uczestników do swobodnej pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz formułowania wypowiedzi pisemnych. Podejmowane są tematy o charakterze przekrojowym, z wybranych zagadnień historycznych. Zajęcia uporządkowane są tematycznie, aby można było skuteczniej powtórzyć cały wymagany materiał. Ostatecznie kursanci zajęć znają wszystkie typy zadań maturalnych i swobodnie operują swoją wiedzą w udzielaniu odpowiedzi.Kursy prowadzą

dr Arkadiusz Majewski

Nauczyciel historiiJestem absolwentem Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim, a także doktorem nauk humanistycznych. Od 2012 roku pracuję w szkolnictwie (gimnazjum, szkoła podstawowa), od kilku lat w jednym z warszawskich liceów. Prowadziłem także zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam również uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii.

Moimi atutami są bardzo dobry kontakt z młodzieżą oraz zaangażowanie. Zawsze staram się, aby moi uczniowie czuli, że nauka to nieustanne rozwijanie samych siebie, a historia to nie tylko „fakty i daty”, ale przede wszystkim fascynująca opowieść o przeszłości pozwalająca zrozumieć teraźniejszość.

Olga Karpińska-Wabińska

Nauczycielka historii i j. polskiego
Nauczycielka języka polskiego oraz historii, a także historii i teraźniejszości w Liceum Ogólnokształcącym W Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na kierunku historia, Studiów podyplomowych na Uczelni Nauk Społecznych na kierunku język polski, ponadto absolwentka studiów podyplomowych Państwowej Akademii Nauk na kierunku historia sztuki.

Zdobyte wykształcenie w dziedzinie nauk humanistycznych umożliwia prowadzącej kurs na holistyczne podejście w przygotowaniu kursantów do egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz historii. Poruszane na zajęciach zagadnienia omówione zostają z zachowaniem kontekstu historycznego, społecznego, kulturowego. Pozwala to analizować uczestnikom kursu teksty literackie oraz poszczególne epoki historyczne w szerokim ujęciu, skłania do pogłębionej refleksji i wyciągania odpowiednich wniosków.

Uczestniczka wielu kursów metodologicznych związanych z dydaktyką. Na zajęciach wykorzystuje różnorodne formy nauki, umożliwiające efektywne przyswajanie wiedzy przez kursantów. Wykład łączy z dyskusją oraz rozwiązywaniem ćwiczeń praktycznych w postaci zadań maturalnych. Uczestnicy jej kursów osiągają na maturze bardzo wysokie wyniki.

Natalia Poniewierka

Nauczycielka WOSu i historii
Jestem absolwentką wydziałów: Historycznego i Neofilologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako nauczyciel pracuję od 1996 roku, obecnie (od 2002) w stopniu nauczyciela dyplomowanego.

Uczę i uczyłam w warszawskich liceach państwowych i prywatnych. Aktualnie uczę w jednym z najlepszych warszawskich liceów. Z sukcesem przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego.

Realizuję różnorodne projekty dydaktyczno- wychowawcze, współpracuję z wieloma instytucjami (np. Wydział Prawa i Administracji UW, Wydział Dziennikarski UW, muzea). Wierzę w uczniów, dlatego staram się podejmować działania zmierzające nie tylko do podniesienia poziomu ich wiedzy ale też rozwoju.

Jestem osobą pogodną, moją pasją jest kynologia i wędkarstwo.

Paweł Wichura

Nauczyciel historii i WOSu
Jestem absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe w zakresie: wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, geografii.

Od 2005 roku pracuję w jednym z warszawskich liceów. Uczę historii i wiedzy o społeczeństwie a przez kilka lat prowadziłem również zajęcia z wiedzy o kulturze w oparciu o program autorski rozszerzony o historię sztuki.

Studia podyplomowe z geografii pozwoliły mi na szersze spojrzenie na problemy geopolityczne oraz społeczne, poruszane na swoich zajęciach. Pracowałem również w gimnazjum oraz w szkole dla dorosłych, dzięki czemu potrafię znaleźć wspólny język z każdym uczniem.

W swojej pracy zawodowej staram się odwoływać do konkretnych przykładów z bieżących wydarzeń społecznych i politycznych oraz wykorzystywać swoje zainteresowania turystyką, polityką, psychologią oraz sztuką. Od roku 2015 jestem czynnym egzaminatorem OKE z Warszawie.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Wybierz za pomocą zakładek wygodną dla Ciebie formę prezentacji kursów.

Historia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Historia 8209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Czwartek
17.00-20.20
1.02
2024

Ostatnie wolne miejsca

Historia 8180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
Historia 8201
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Czwartek
17.00-20.00
05.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Historia 8181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
Historia 8200
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

Historia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Historia 8180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
Historia 8181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
Historia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Historia 8209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Czwartek
17.00-20.20
1.02
2024

Ostatnie wolne miejsca

Historia 8201
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Czwartek
17.00-20.00
05.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Historia 8200
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

Historia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Historia 8209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Czwartek
17.00-20.20
1.02
2024

Ostatnie wolne miejsca

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc