Historia

Przygotowanie do matury z historii

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z historii w roku 2024,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym historia brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: UW, UKSW, ASP i inne,
  • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2024,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • gruntowne powtórzenie całego materiału,
  • rozwiązanie i przeanalizowanie pod okiem nauczyciela bardzo wielu zdań z arkuszy maturalnych,
  • umiejętność analizowania materiałów źródłowych (teksty, dane statystyczne, ilustracje, akty prawne, mapy),
  • umiejętność prawidłowego konstruowania dłuższych i krótszych wypowiedzi pisemnych,
  • usystematyzowanie i poszerzenie swojej wiedzy,
  • motywację do nauki i szansę na zdobycie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym.

O zajęciach

Program kursu opracowano zgodnie z podstawą programową obowiązującą na nowej maturze. Każde zajęcia zaczynają się od części wykładowej, gdzie nauczyciel przedstawia zagadnienia historyczne, aby możliwe było ich zrozumienie i wykorzystanie w zadaniach maturalnych. Podczas zajęć wykorzystywane są teksty źródłowe, ilustracje, mapy, dane statystyczne i inne źródła wiedzy historycznej, które maja na celu lepsze zobrazowanie omawianych zagadnień. W drugiej części zajęć wykładowca wspólnie z kursantami rozwiązuje arkusze maturalne. Istotnym elementem zajęć jest twórcza dyskusja, która uczy sztuki poprawnej argumentacji oraz pozwala wyjaśnić powstałe wątpliwości.

Kursy przygotowują uczestników do swobodnej pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz formułowania wypowiedzi pisemnych. Podejmowane są tematy o charakterze przekrojowym, z wybranych zagadnień historycznych. Zajęcia uporządkowane są tematycznie, aby można było skuteczniej powtórzyć cały wymagany materiał. Ostatecznie kursanci zajęć znają wszystkie typy zadań maturalnych i swobodnie operują swoją wiedzą w udzielaniu odpowiedzi.Kursy prowadzą

Olga Karpińska

Nauczycielka historii i WOSu

Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku historia (studia I i II stopnia) oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Wiedzy o społeczeństwie, uczestniczka interdyscyplinarnych konferencji naukowych, organizowanych m.in. przez Instytut Historii i Politologii na Akademii Pomorskiej w Słupsku, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zakres badań naukowych: dzieje powstania listopadowego, wojsko Królestwa Polskiego 1815-1830, sytuacja i działalność kobiet w I połowie XIX wieku.

Zawodowo nauczycielka historii i wos na II i III etapie edukacyjnym, związana z Kursami Sowa od początków ich istnienia (prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu dojrzałości z historii i wos na poziomie rozszerzonym).

Uczestniczka wielu kursów metodologicznych, związanych z dydaktyką historii i wos. Na zajęciach wykorzystuje różnorodne formy nauki, umożliwiające efektywne przyswajanie wiedzy przez kursantów (m.in. praca na źródłach historycznych, prezentacje multimedialne), wykład łączy z dyskusją oraz rozwiązywaniem ćwiczeń praktycznych (testów maturalnych). Uczestnicy jej kursów osiągją na maturze bardzo wysokie wyniki.

Natalia Poniewierka

Nauczycielka WOSu i historii
Jestem absolwentką wydziałów: Historycznego i Neofilologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako nauczyciel pracuję od 1996 roku, obecnie (od 2002) w stopniu nauczyciela dyplomowanego.

Uczę i uczyłam w warszawskich liceach państwowych i prywatnych. Aktualnie uczę w jednym z najlepszych warszawskich liceów. Z sukcesem przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego.

Realizuję różnorodne projekty dydaktyczno- wychowawcze, współpracuję z wieloma instytucjami (np. Wydział Prawa i Administracji UW, Wydział Dziennikarski UW, muzea). Wierzę w uczniów, dlatego staram się podejmować działania zmierzające nie tylko do podniesienia poziomu ich wiedzy ale też rozwoju.

Jestem osobą pogodną, moją pasją jest kynologia i wędkarstwo.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Historia
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
8180 Rozszerzony 84 h
Roczny
Poniedziałek 16.30-19.30 2.10.2023
8200 Rozszerzony 84 h
Kurs online
Sobota 9.00-11.55 30.09.2023

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc