Zapisy już trwają. Zapraszamy do założenia konta i zapisania na wybrane kursy.

arrow_circle_right Opis kursu arrow_circle_right Nauczyciele arrow_circle_right Terminy zajęć

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?

  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z historii w roku 2025,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym historia brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: UW, UKSW, ASP i inne,
  • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2026,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?

  • gruntowne powtórzenie całego materiału,
  • rozwiązanie i przeanalizowanie pod okiem nauczyciela bardzo wielu zdań z arkuszy maturalnych,
  • umiejętność analizowania materiałów źródłowych (teksty, dane statystyczne, ilustracje, akty prawne, mapy),
  • umiejętność prawidłowego konstruowania dłuższych i krótszych wypowiedzi pisemnych,
  • usystematyzowanie i poszerzenie swojej wiedzy,
  • motywację do nauki i szansę na zdobycie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym.

O zajęciach

Program kursu opracowano zgodnie z podstawą programową obowiązującą na nowej maturze. Każde zajęcia zaczynają się od części wykładowej, gdzie nauczyciel przedstawia zagadnienia historyczne, aby możliwe było ich zrozumienie i wykorzystanie w zadaniach maturalnych. Podczas zajęć wykorzystywane są teksty źródłowe, ilustracje, mapy, dane statystyczne i inne źródła wiedzy historycznej, które maja na celu lepsze zobrazowanie omawianych zagadnień. W drugiej części zajęć wykładowca wspólnie z kursantami rozwiązuje arkusze maturalne. Istotnym elementem zajęć jest twórcza dyskusja, która uczy sztuki poprawnej argumentacji oraz pozwala wyjaśnić powstałe wątpliwości.

Kursy przygotowują uczestników do swobodnej pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz formułowania wypowiedzi pisemnych. Podejmowane są tematy o charakterze przekrojowym, z wybranych zagadnień historycznych. Zajęcia uporządkowane są tematycznie, aby można było skuteczniej powtórzyć cały wymagany materiał. Ostatecznie kursanci zajęć znają wszystkie typy zadań maturalnych i swobodnie operują swoją wiedzą w udzielaniu odpowiedzi.

Kadra

Zajęcia prowadzą m.in.
image
dr Arkadiusz Majewski
Nauczyciel historii

Jestem absolwentem Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim, a także doktorem nauk humanistycznych. Od 2012 roku pracuję w szkolnictwie (gimnazjum, szkoła podstawowa), od kilku lat w jednym z warszawskich liceów. Prowadziłem także zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam również uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii.

Moimi atutami są bardzo dobry kontakt z młodzieżą oraz zaangażowanie. Zawsze staram się, aby moi uczniowie czuli, że nauka to nieustanne rozwijanie samych siebie, a historia to nie tylko „fakty i daty”, ale przede wszystkim fascynująca opowieść o przeszłości pozwalająca zrozumieć teraźniejszość.

image
Olga Karpińska-Wabińska
Nauczycielka historii i j. polskiego

Nauczycielka języka polskiego oraz historii, a także historii i teraźniejszości w Liceum Ogólnokształcącym W Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na kierunku historia, Studiów podyplomowych na Uczelni Nauk Społecznych na kierunku język polski, ponadto absolwentka studiów podyplomowych Państwowej Akademii Nauk na kierunku historia sztuki.

Zdobyte wykształcenie w dziedzinie nauk humanistycznych umożliwia prowadzącej kurs na holistyczne podejście w przygotowaniu kursantów do egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz historii. Poruszane na zajęciach zagadnienia omówione zostają z zachowaniem kontekstu historycznego, społecznego, kulturowego. Pozwala to analizować uczestnikom kursu teksty literackie oraz poszczególne epoki historyczne w szerokim ujęciu, skłania do pogłębionej refleksji i wyciągania odpowiednich wniosków.

Uczestniczka wielu kursów metodologicznych związanych z dydaktyką. Na zajęciach wykorzystuje różnorodne formy nauki, umożliwiające efektywne przyswajanie wiedzy przez kursantów. Wykład łączy z dyskusją oraz rozwiązywaniem ćwiczeń praktycznych w postaci zadań maturalnych. Uczestnicy jej kursów osiągają na maturze bardzo wysokie wyniki.

image
Natalia Poniewierka
Nauczycielka historii i WOSu

Jestem absolwentką wydziałów: Historycznego i Neofilologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako nauczyciel pracuję od 1996 roku, obecnie (od 2002) w stopniu nauczyciela dyplomowanego.

Uczę i uczyłam w warszawskich liceach państwowych i prywatnych. Aktualnie uczę w jednym z najlepszych warszawskich liceów. Z sukcesem przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego.

Realizuję różnorodne projekty dydaktyczno- wychowawcze, współpracuję z wieloma instytucjami (np. Wydział Prawa i Administracji UW, Wydział Dziennikarski UW, muzea). Wierzę w uczniów, dlatego staram się podejmować działania zmierzające nie tylko do podniesienia poziomu ich wiedzy ale też rozwoju.

Jestem osobą pogodną, moją pasją jest kynologia i wędkarstwo.

image
Paweł Wichura
Nauczyciel historii i WOSu

Jestem absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe w zakresie: wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, geografii.

Od 2005 roku pracuję w jednym z warszawskich liceów. Uczę historii i wiedzy o społeczeństwie a przez kilka lat prowadziłem również zajęcia z wiedzy o kulturze w oparciu o program autorski rozszerzony o historię sztuki.

Studia podyplomowe z geografii pozwoliły mi na szersze spojrzenie na problemy geopolityczne oraz społeczne, poruszane na swoich zajęciach. Pracowałem również w gimnazjum oraz w szkole dla dorosłych, dzięki czemu potrafię znaleźć wspólny język z każdym uczniem.

W swojej pracy zawodowej staram się odwoływać do konkretnych przykładów z bieżących wydarzeń społecznych i politycznych oraz wykorzystywać swoje zainteresowania turystyką, polityką, psychologią oraz sztuką. Od roku 2015 jestem czynnym egzaminatorem OKE z Warszawie.

Terminy kursów

Kurs maturalny z historii
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
Historia 8230
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
account_balance
Historia 8230
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
Historia 8220
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
Historia 8220
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
Historia 8221
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
12.10-15.05
Od 28.09.2024
do 04.2025
laptop_mac
Historia 8221
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
12.10-15.05
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
online

Kurs maturalny z historii
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
Historia 8230
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
account_balance
Historia 8230
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny

Kurs maturalny z historii
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
Historia 8220
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
Historia 8220
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
Historia 8221
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
12.10-15.05
Od 28.09.2024
do 04.2025
laptop_mac
Historia 8221
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Sobota
12.10-15.05
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
online

schedule
Zapisując się do 15.06.2024 zaoszczędzisz nawet 320 zł
Szczegóły promocji znajdziesz w sekcji Ceny i promocje
shuffle
Elastyczne zapisy
Zapisz się teraz, a w razie potrzeby zmień termin zajęć lub przedmiot na inny. Zmian można dokonać w ramach dostępnych miejsc.

 - Zapisy w trakcie |  - Ostatnie miejsca |  - Brak miejsc