Fraud Blocker Kurs maturalny z historii - Kursy Sowa Warszawa


Przygotowanie do matury z historiiKursy maturalne z historii


Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z historii w roku 2024,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym historia brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: UW, UKSW, ASP i inne,
  • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2025,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • gruntowne powtórzenie całego materiału,
  • rozwiązanie i przeanalizowanie pod okiem nauczyciela bardzo wielu zdań z arkuszy maturalnych,
  • umiejętność analizowania materiałów źródłowych (teksty, dane statystyczne, ilustracje, akty prawne, mapy),
  • umiejętność prawidłowego konstruowania dłuższych i krótszych wypowiedzi pisemnych,
  • usystematyzowanie i poszerzenie swojej wiedzy,
  • motywację do nauki i szansę na zdobycie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym.

O zajęciach

Program kursu opracowano zgodnie z podstawą programową obowiązującą na nowej maturze. Każde zajęcia zaczynają się od części wykładowej, gdzie nauczyciel przedstawia zagadnienia historyczne, aby możliwe było ich zrozumienie i wykorzystanie w zadaniach maturalnych. Podczas zajęć wykorzystywane są teksty źródłowe, ilustracje, mapy, dane statystyczne i inne źródła wiedzy historycznej, które maja na celu lepsze zobrazowanie omawianych zagadnień. W drugiej części zajęć wykładowca wspólnie z kursantami rozwiązuje arkusze maturalne. Istotnym elementem zajęć jest twórcza dyskusja, która uczy sztuki poprawnej argumentacji oraz pozwala wyjaśnić powstałe wątpliwości.

Kursy przygotowują uczestników do swobodnej pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz formułowania wypowiedzi pisemnych. Podejmowane są tematy o charakterze przekrojowym, z wybranych zagadnień historycznych. Zajęcia uporządkowane są tematycznie, aby można było skuteczniej powtórzyć cały wymagany materiał. Ostatecznie kursanci zajęć znają wszystkie typy zadań maturalnych i swobodnie operują swoją wiedzą w udzielaniu odpowiedzi.Kursy prowadzą

Olga Karpińska-Wabińska

Nauczycielka historii i j. polskiego

Nauczycielka języka polskiego oraz historii, a także historii i teraźniejszości w Liceum Ogólnokształcącym W Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na kierunku historia, Studiów podyplomowych na Uczelni Nauk Społecznych na kierunku język polski, ponadto absolwentka studiów podyplomowych Państwowej Akademii Nauk na kierunku historia sztuki.

Zdobyte wykształcenie w dziedzinie nauk humanistycznych umożliwia prowadzącej kurs na holistyczne podejście w przygotowaniu kursantów do egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz historii. Poruszane na zajęciach zagadnienia omówione zostają z zachowaniem kontekstu historycznego, społecznego, kulturowego. Pozwala to analizować uczestnikom kursu teksty literackie oraz poszczególne epoki historyczne w szerokim ujęciu, skłania do pogłębionej refleksji i wyciągania odpowiednich wniosków.

Uczestniczka wielu kursów metodologicznych związanych z dydaktyką. Na zajęciach wykorzystuje różnorodne formy nauki, umożliwiające efektywne przyswajanie wiedzy przez kursantów. Wykład łączy z dyskusją oraz rozwiązywaniem ćwiczeń praktycznych w postaci zadań maturalnych. Uczestnicy jej kursów osiągają na maturze bardzo wysokie wyniki.

Natalia Poniewierka

Nauczycielka WOSu i historii
Jestem absolwentką wydziałów: Historycznego i Neofilologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako nauczyciel pracuję od 1996 roku, obecnie (od 2002) w stopniu nauczyciela dyplomowanego.

Uczę i uczyłam w warszawskich liceach państwowych i prywatnych. Aktualnie uczę w jednym z najlepszych warszawskich liceów. Z sukcesem przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego.

Realizuję różnorodne projekty dydaktyczno- wychowawcze, współpracuję z wieloma instytucjami (np. Wydział Prawa i Administracji UW, Wydział Dziennikarski UW, muzea). Wierzę w uczniów, dlatego staram się podejmować działania zmierzające nie tylko do podniesienia poziomu ich wiedzy ale też rozwoju.

Jestem osobą pogodną, moją pasją jest kynologia i wędkarstwo.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Historia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
Historia 8180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
2.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Historia 8181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
Historia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
Historia 8201
Rozszerzony
84 h
Kurs online
Czwartek
17.00-20.00
5.10
2023
Historia 8200
Rozszerzony
84 h
Kurs online
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

Historia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
Historia 8180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
2.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Historia 8201
Rozszerzony
84 h
Kurs online
Czwartek
17.00-20.00
5.10
2023
Historia 8181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
Historia 8200
Rozszerzony
84 h
Kurs online
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc