Zapisy już trwają. Zapraszamy do założenia konta i zapisania na wybrane kursy.

arrow_circle_right Opis kursu arrow_circle_right Nauczyciele arrow_circle_right Terminy zajęć

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?

 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego w roku 2025,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym język angielski brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: PW, SGH, UW, WUM, AWF, WAT, UKSW i inne,
 • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2026,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?

 • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
 • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
 • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
 • motywują do nauki.

O zajęciach

Celem zajęć z języka angielskiego jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dobór materiałów, ćwiczeń i metod dostosowany jest do dwóch głównych części matury z języka nowożytnego - części ustnej i pisemnej.

Podczas przygotowania do części ustnej będzie utrwalana umiejętność:

 • odpowiedzi na pytania egzaminatora z naciskiem na uzasadnienie wypowiedzi,

 • prowadzenia rozmowy z odgrywaniem roli,

 • opisu ilustracji oraz rozmów na jej podstawie,

 • a także wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego.

Natomiast w przygotowaniach do części pisemnej na poziomie podstawowym doskonalone będą:

 • umiejętności rozumienia ze słuchu,

 • rozumienia tekstu czytanego,

 • stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,

 • oraz redagowania prostych tekstów użytkowych.

Przygotowanie do części pisemnej na poziomie rozszerzonym opierać się będzie na doskonaleniu umiejętności:

 • rozumienia ze słuchu,

 • rozumienia tekstu czytanego,

 • rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych,

 • stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,

 • a także redagowania dłuższego tekstu.

Kadra

Zajęcia prowadzą m.in.
image
Dr Piotr Szuba
Nauczyciel j. angielskiego

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Doktor nauk humanistycznych. Językoznawca, literaturoznawca i psycholingwista. Tłumacz pisemny i ustny konferencyjny. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu maturalnego oraz ósmoklasisty z języka angielskiego.

We współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS zajmuje się metodyką nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie z dysleksją). Jego naukową pasją jest neurolingwistyka - poznawanie procesów zachodzących w mózgu podczas przyswajania języka obcego, wykorzystywanie języka w nowoczesnych technikach komunikacji, oddziaływanie językiem na innych, a także procesy psychologiczne towarzyszące mówieniu. Oprócz tego interesuje się literaturą amerykańską (twórczość Ernesta Hemingway’a) oraz historią i kulturą Stanów Zjednoczonych. W wolnych chwilach lubi czytać angielską i amerykańską prasę społeczno-polityczną, Hemingway’a, Twaina i Dickensa w oryginale oraz jadać w luksusowych warszawskich restauracjach.

image
Katarzyna Dołbniak
Nauczycielka j. angielskiego

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 20 lat pracuje w zawodzie nauczyciela w szkole średniej, przygotowując młodzież do matury zarówno ustnej jak pisemnej.

W 2010 zdobyła stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2012 roku pełni funkcję egzaminatora przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Posiada bogatą, aktualną wiedzę w zakresie programów nauczania języka angielskiego oraz wymagań stawianych na egzaminie maturalnym. Mając wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu młodzieży do egzaminu maturalnego potrafi wyeliminować najczęstsze błędy i skoncentrować się na najważniejszych aspektach wiedzy. Ma dobry kontakt z młodzieżą, jest otwarta i komunikatywna.

Wolne chwile spędza na czytaniu i oglądaniu programów dokumentalnych. Lubi jazdę na rowerze.

image
Małgorzata Brzostek
Nauczycielka j. angielskiego

Jestem magistrem filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam również dyplom licencjata z administracji publicznej oraz ukończone liczne kierunki studiów podyplomowych. Lubię nowe wyzwania zawodowe i stale się dokształcam.

Od 18 lat pracuję głównie z uczniami szkół średnich. Z sukcesem przygotowuję ich do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Stosuję metody aktywizujące oraz skupiam się na efektach kształcenia.

Od 2012 roku, jako czynny egzaminator maturalny nieustannie wykorzystuję swoją bogatą wiedzę i doświadczenie podczas prowadzonych zajęć. Dostosowuję metody i techniki pracy do wymagań egzaminacyjnych by w jak najlepszym stopniu przygotować uczniów do egzaminu maturalnego zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Koncentruję się również na strategiach egzaminacyjnych, które z powodzeniem ułatwiają uzyskanie jak najwyższych wyników na egzaminie.

Jestem osobą otwartą, komunikatywną, kreatywną.

Terminy kursów

Kurs maturalny z j. angielskiego
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
J. angielski 7234
Podstawowy
65 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.00
Od 3.10.2024
do 03.2025
account_balance
J. angielski 7234
Podstawowy
65 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.00
Od 3.10.2024
do 03.2025
Kurs
stacjonarny
J. angielski 7222
Podstawowy
65 h
Roczny online
Sobota
12.10-14.40
Od 28.09.2024
do 03.2025
laptop_mac
J. angielski 7222
Podstawowy
65 h
Roczny online
Sobota
12.10-14.40
Od 28.09.2024
do 03.2025
Kurs
online
J. angielski 7230
Rozszerzony
80 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. angielski 7230
Rozszerzony
80 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. angielski 7220
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Wtorek
17.00-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. angielski 7220
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Wtorek
17.00-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. angielski 7231
Rozszerzony
80 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
account_balance
J. angielski 7231
Rozszerzony
80 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. angielski 7232
Rozszerzony
80 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
account_balance
J. angielski 7232
Rozszerzony
80 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. angielski 7221
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Sobota
9.20-11.50
Od 28.09.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. angielski 7221
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Sobota
9.20-11.50
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. angielski 7233
Rozszerzony
80 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. angielski 7233
Rozszerzony
80 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny

Kurs maturalny z j. angielskiego
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
J. angielski 7234
Podstawowy
65 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.00
Od 3.10.2024
do 03.2025
account_balance
J. angielski 7234
Podstawowy
65 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.00
Od 3.10.2024
do 03.2025
Kurs
stacjonarny
J. angielski 7230
Rozszerzony
80 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. angielski 7230
Rozszerzony
80 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. angielski 7231
Rozszerzony
80 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
account_balance
J. angielski 7231
Rozszerzony
80 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. angielski 7232
Rozszerzony
80 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
account_balance
J. angielski 7232
Rozszerzony
80 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. angielski 7233
Rozszerzony
80 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. angielski 7233
Rozszerzony
80 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny

Kurs maturalny z j. angielskiego
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
J. angielski 7222
Podstawowy
65 h
Roczny online
Sobota
12.10-14.40
Od 28.09.2024
do 03.2025
laptop_mac
J. angielski 7222
Podstawowy
65 h
Roczny online
Sobota
12.10-14.40
Od 28.09.2024
do 03.2025
Kurs
online
J. angielski 7220
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Wtorek
17.00-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. angielski 7220
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Wtorek
17.00-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. angielski 7221
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Sobota
9.20-11.50
Od 28.09.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. angielski 7221
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Sobota
9.20-11.50
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
online

schedule
Zapisując się do 15.06.2024 zaoszczędzisz nawet 320 zł
Szczegóły promocji znajdziesz w sekcji Ceny i promocje
shuffle
Elastyczne zapisy
Zapisz się teraz, a w razie potrzeby zmień termin zajęć lub przedmiot na inny. Zmian można dokonać w ramach dostępnych miejsc.

 - Zapisy w trakcie |  - Ostatnie miejsca |  - Brak miejsc