Przygotowanie do matury z języka angielskiegoKursy maturalne z języka angielskiego


Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego w roku 2024,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym język angielski brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: PW, SGH, UW, WUM, AWF, WAT, UKSW i inne,
 • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2025,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
 • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
 • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
 • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
 • motywują do nauki.

O zajęciach

Celem zajęć z języka angielskiego jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dobór materiałów, ćwiczeń i metod dostosowany jest do dwóch głównych części matury z języka nowożytnego - części ustnej i pisemnej.

Podczas przygotowania do części ustnej będzie utrwalana umiejętność:

 • odpowiedzi na pytania egzaminatora z naciskiem na uzasadnienie wypowiedzi,
 • prowadzenia rozmowy z odgrywaniem roli,
 • opisu ilustracji oraz rozmów na jej podstawie,
 • a także wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego.

Natomiast w przygotowaniach do części pisemnej na poziomie podstawowym doskonalone będą:

 • umiejętności rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu czytanego,
 • stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • oraz redagowania prostych tekstów użytkowych.

Przygotowanie do części pisemnej na poziomie rozszerzonym opierać się będzie na doskonaleniu umiejętności:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu czytanego,
 • rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • a także redagowania dłuższego tekstu.

Kursy prowadzą

Dr Piotr Szuba

Nauczyciel j. angielskiego
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Doktor nauk humanistycznych. Językoznawca, literaturoznawca i psycholingwista. Tłumacz pisemny i ustny konferencyjny. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu maturalnego oraz ósmoklasisty z języka angielskiego.

We współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS zajmuje się metodyką nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie z dysleksją). Jego naukową pasją jest neurolingwistyka - poznawanie procesów zachodzących w mózgu podczas przyswajania języka obcego, wykorzystywanie języka w nowoczesnych technikach komunikacji, oddziaływanie językiem na innych, a także procesy psychologiczne towarzyszące mówieniu. Oprócz tego interesuje się literaturą amerykańską (twórczość Ernesta Hemingway’a) oraz historią i kulturą Stanów Zjednoczonych. W wolnych chwilach lubi czytać angielską i amerykańską prasę społeczno-polityczną, Hemingway’a, Twaina i Dickensa w oryginale oraz jadać w luksusowych warszawskich restauracjach.

Do góry

Katarzyna Dołbniak

Nauczycielka j. angielskiego
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 20 lat pracuje w zawodzie nauczyciela w szkole średniej, przygotowując młodzież do matury zarówno ustnej jak pisemnej.

W 2010 zdobyła stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2012 roku pełni funkcję egzaminatora przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Posiada bogatą, aktualną wiedzę w zakresie programów nauczania języka angielskiego oraz wymagań stawianych na egzaminie maturalnym. Mając wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu młodzieży do egzaminu maturalnego potrafi wyeliminować najczęstsze błędy i skoncentrować się na najważniejszych aspektach wiedzy. Ma dobry kontakt z młodzieżą, jest otwarta i komunikatywna.

Wolne chwile spędza na czytaniu i oglądaniu programów dokumentalnych. Lubi jazdę na rowerze.

Do góry

Małgorzata Brzostek

Nauczycielka j. angielskiego
Jestem magistrem filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam również dyplom licencjata z administracji publicznej oraz ukończone liczne kierunki studiów podyplomowych. Lubię nowe wyzwania zawodowe i stale się dokształcam.

Od 18 lat pracuję głównie z uczniami szkół średnich. Z sukcesem przygotowuję ich do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Stosuję metody aktywizujące oraz skupiam się na efektach kształcenia.

Od 2012 roku, jako czynny egzaminator maturalny nieustannie wykorzystuję swoją bogatą wiedzę i doświadczenie podczas prowadzonych zajęć. Dostosowuję metody i techniki pracy do wymagań egzaminacyjnych by w jak najlepszym stopniu przygotować uczniów do egzaminu maturalnego zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Koncentruję się również na strategiach egzaminacyjnych, które z powodzeniem ułatwiają uzyskanie jak najwyższych wyników na egzaminie.

Jestem osobą otwartą, komunikatywną, kreatywną.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Wybierz za pomocą zakładek wygodną dla Ciebie formę prezentacji kursów.

J. angielski
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
J. angielski 7205
Podstawowy
65 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-19.30
02.10
2023
J. angielski 7184
Podstawowy
65 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.00
05.10
2023
J. angielski 7201
Podstawowy
65 h
Roczny online
Sobota
12.10-14.40
30.09
2023
J. angielski 7219
Rozszerzony
49 h
Intensywny
Poniedziałek
16.10-19.30
29.01
2024
J. angielski 7209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Czwartek
17.00-20.20
1.02
2024
J. angielski 7180
Rozszerzony
80 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
J. angielski 7182
Rozszerzony
80 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023
J. angielski 7204
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Środa
17.00-19.30
04.10
2023
J. angielski 7183
Rozszerzony
80 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
05.10
2023
J. angielski 7185
Rozszerzony
80 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
J. angielski 7200
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Sobota
9.20-11.50
30.09
2023
J. angielski 7203
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Sobota
12.10-14.40
07.10
2023
J. angielski
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
J. angielski 7184
Podstawowy
65 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.00
05.10
2023
J. angielski 7219
Rozszerzony
49 h
Intensywny
Poniedziałek
16.10-19.30
29.01
2024
J. angielski 7180
Rozszerzony
80 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
J. angielski 7182
Rozszerzony
80 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
03.10
2023
J. angielski 7183
Rozszerzony
80 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
05.10
2023
J. angielski 7185
Rozszerzony
80 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
J. angielski
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
J. angielski 7205
Podstawowy
65 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-19.30
02.10
2023
J. angielski 7201
Podstawowy
65 h
Roczny online
Sobota
12.10-14.40
30.09
2023
J. angielski 7209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Czwartek
17.00-20.20
1.02
2024
J. angielski 7204
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Środa
17.00-19.30
04.10
2023
J. angielski 7200
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Sobota
9.20-11.50
30.09
2023
J. angielski 7203
Rozszerzony
65 h
Roczny online
Sobota
12.10-14.40
07.10
2023
J. angielski
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
J. angielski 7219
Rozszerzony
49 h
Intensywny
Poniedziałek
16.10-19.30
29.01
2024
J. angielski 7209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Czwartek
17.00-20.20
1.02
2024

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc