Język angielski

Przygotowanie do matury z języka angielskiego

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego w roku 2024,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym język angielski brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: PW, SGH, UW, WUM, AWF, WAT, UKSW i inne,
 • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2024,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
 • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
 • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
 • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
 • motywują do nauki.

O zajęciach

Celem zajęć z języka angielskiego jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dobór materiałów, ćwiczeń i metod dostosowany jest do dwóch głównych części matury z języka nowożytnego - części ustnej i pisemnej.

Podczas przygotowania do części ustnej będzie utrwalana umiejętność:

 • odpowiedzi na pytania egzaminatora z naciskiem na uzasadnienie wypowiedzi,
 • prowadzenia rozmowy z odgrywaniem roli,
 • opisu ilustracji oraz rozmów na jej podstawie,
 • a także wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego.

Natomiast w przygotowaniach do części pisemnej na poziomie podstawowym doskonalone będą:

 • umiejętności rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu czytanego,
 • stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • oraz redagowania prostych tekstów użytkowych.

Przygotowanie do części pisemnej na poziomie rozszerzonym opierać się będzie na doskonaleniu umiejętności:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu czytanego,
 • rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • a także redagowania dłuższego tekstu.

Kursy prowadzą

Sylwia Lewandowska

Nauczycielka j. angielskiego


Jestem aktywną i energiczną nauczycielką, absolwentką studiów magisterskich na wydziale Filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu: Tłumacza przysięgłego w Collegium Civitas, Tłumaczeń unijnych i technicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Handlu zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej.

Od ponad 7 lat skutecznie przygotowuję uczniów szkół ponadgimnazjalnych do egzaminu dojrzałości.

Jako egzaminator posiadam rozległą wiedzę na temat aktualnych programów nauczania, metod pracy, jak również wymagań egzaminacyjnych, co wykorzystuję na zajęciach z moimi uczniami.

Moje doświadczenie w nauczaniu przejawia się również w wieloletnim przygotowywaniu kursantów do egzaminów z języka angielskiego na różnych poziomach np. FCE, CAE, B2 oraz Business English.

Moje mocne strony to sumienność, dociekliwość i niekończące się podróże w głąb ojczystej i obcojęzycznej literatury.

Do góry

Malwina Woźniak

Nauczycielka j. angielskiego
Jestem absolwentką studiów magisterskich na UMCS w Lublinie. Od wielu lat pracuję w szkole średniej i mam duże doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

W swojej pracy skupiam się na doskonaleniu wszystkich umiejętności sprawdzanych na egzaminie. Szczególny nacisk kładę na zagadnienia, z którymi młodzież ma największe problemy. Na zajęciach również przekazuję swoją wiedzę odnośnie kryteriów oceniania egzaminu maturalnego.

Do góry

Katarzyna Dołbniak

Nauczycielka j. angielskiego
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 20 lat pracuje w zawodzie nauczyciela w szkole średniej, przygotowując młodzież do matury zarówno ustnej jak pisemnej.

W 2010 zdobyła stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2012 roku pełni funkcję egzaminatora przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Posiada bogatą, aktualną wiedzę w zakresie programów nauczania języka angielskiego oraz wymagań stawianych na egzaminie maturalnym. Mając wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu młodzieży do egzaminu maturalnego potrafi wyeliminować najczęstsze błędy i skoncentrować się na najważniejszych aspektach wiedzy. Ma dobry kontakt z młodzieżą, jest otwarta i komunikatywna.

Wolne chwile spędza na czytaniu i oglądaniu programów dokumentalnych. Lubi jazdę na rowerze.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

J. angielski
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
7184 Podstawowy 65 h
Roczny
Czwartek 16.30-19.00 5.10.2023
7201 Podstawowy 65 h
Kurs online
Sobota 12.10-14.40 30.09.2023
7180 Rozszerzony 80 h
Roczny
Poniedziałek 16.30-19.30 2.10.2023
7182 Rozszerzony 80 h
Roczny
Wtorek 16.30-19.30 3.10.2023
7183 Rozszerzony 80 h
Roczny
Czwartek 16.30-19.30 5.10.2023
7200 Rozszerzony 65 h
Kurs online
Sobota 9.20-11.50 30.09.2023

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc