Fizyka

Przygotowanie do matury z fizyki

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z fizyki w roku 2023,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym fizyka brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: PW, WUM, UW, WAT, UKSW i inne,
  • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2024,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
  • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
  • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
  • motywują do nauki.

O zajęciach

Program kursu opracowany został na podstawie wymagań maturalnych oraz naszego wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu maturzystów do egzaminu. Zajęcia składają się z części wykładowej i ćwiczeniowej.

Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie wzorów, praw i zjawisk fizycznych, które występują w zadaniach maturalnych.

W części ćwiczeniowej nauczyciel przedstawia zastosowanie teorii w zadaniach maturalnych i wyjaśnia rozwiązania krok po kroku zwracając uwagę kursantów na najczęściej popełniane błędy oraz sposób oceniania zadań na egzaminie maturalnym. Kurs obejmuje rozwiązanie każdego typu zadania maturalnego, jaki może się pojawić na maturze.

Bardzo ważnym aspektem zajęć jest dyskusja i zadawanie pytań, które wyjaśniają wszelkie wątpliwości uczniów, dlatego kursanci zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Część zadań uczniowie rozwiązują samodzielnie po wcześniejszym omówieniu ich w grupie. W trakcie ich rozwiązywania nauczyciel udziela indywidualnych wskazówek.

Dla chętnych zadawana jest praca domowa, która ma na celu utrwalić zdobytą wiedzę na zajęciach i dać informację zwrotną czy wszystkie treści z zajęć są zrozumiałe. Ponadto w trakcie kursu zorganizowane będą krótkie testy maturalne oraz przynajmniej jedna próbna matura.

Taki sposób przeprowadzenia zajęć pozwala rozwiązać bardzo dużo zadań z arkuszy maturalnych. Jednocześnie każdy uczestnik ma możliwość samodzielnego zmierzenia się z konkretnym typem zadania, co skutkuje sukcesem na maturze.

Nasi kursanci osiągają najwyższe wyniki na maturze z fizyki, dzięki zrozumieniu zjawisk fizycznych i znajomości wszystkich typów zadań maturalnych.


Kursy prowadzą

Tomasz Fatyga

Nauczyciel fizykiAbsolwent Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego nauczyciel dyplomowany fizyki, pracuje w liceach ogólnokształcących, jest czynnym egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z fizyki. Pracował jako doradca metodyczny z fizyki i informatyki dla szkół średnich.

Lubi nowe wyzwania, jest pasjonatem zastosowań technologii informatycznych w nauczaniu. Corocznie przygotowuje swoich uczniów do egzaminu maturalnego z fizyki. Gwarantuje kompetencje, miłą atmosferę, profesjonalne podejście do ucznia, odpowiedzialne traktowanie swoich obowiązków.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą się przygotować do egzaminu. Zrobię wszystko, co możliwe, aby pomóc nadrobić luki w wiadomościach i właściwie przygotować do egzaminu. Dobry wynik matury jest najlepszą oceną mojej pracy i daje mi najwięcej satysfakcji.

Do góry

dr Tomasz Przesławski

Nauczyciel fizykiAbsolwent fizyki Wydziału Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk technicznych, wieloletni wykładowca i nauczyciel fizyki, a od 2005 roku egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Prowadzi również studia podyplomowe dla nauczycieli. Swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne pogłębiał uczestnicząc w seminariach, sympozjach oraz konferencjach.

W dydaktyce stawia na harmonijne połączenie teorii z eksperymentem, a wykłady i ćwiczenia wspomaga prezentacjami multimedialnymi. Na zajęciach stawia nacisk na dobre zrozumienie omawianych zagadnień, a swobodna atmosfera na zajęciach sprzyja wyjaśnianiu wszelkich pytań.

Doświadczenie w funkcji egzaminatora, intuicja w komponowaniu zestawów maturalnych oraz duża liczba rozwiązywanych na zajęciach zadań pozwala solidnie przygotować Kursantów do egzaminu maturalnego z fizyki. Kursanci uczą się nie tylko prawidłowo rozwiązywać zadania maturalne, ale również zwracać uwagę na szczegóły wpływające na ostateczną ocenę pracy.

Jako pracownik naukowy jest współautorem ponad 70. publikacji, a swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w :

-Instytucie Technologii Elektronowej,

-Instytucie Badań Jądrowych w Świerku,

-Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Berlinie.

Do góry

Piotr Kaźmierczak

Nauczyciel fizyki i chemiiJestem absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność chemia jądrowa) oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (praca dyplomowa w zakresie fizyki medycznej). Podczas studiów realizowałem dodatkowo blok przedmiotów nadających uprawnienia pedagogiczne w zakresie nauczania chemii oraz fizyki. Ukończyłem również, m.in. studia podyplomowe w zakresie metrologii chemicznej realizowane w Centrum Metrologii Chemicznej przy Wydziale Chemii UW.

Obecnie pracuję jako nauczyciel chemii oraz fizyki w warszawskiej szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej, cały czas doskonaląc i podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Od kilku lat przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego, jestem czynnym egzaminatorem maturalnym OKE.

Podczas pracy z uczniami stawiam na indywidualizację zajęć, w miarę możliwości wdrażam system nauczania modułowego polegającego na łączeniu teorii z praktyką, wykorzystuję różnorodne metody aktywizujące uczniów. Podczas zajęć wskazuję na ogromne zastosowanie nauk ścisłych w życiu codziennym, w technice, nowych technologiach i przemyśle.

Praca nauczyciela jest moją pasją, a głównym jej celem jest przekonanie do nauczanych przeze mnie przedmiotów nawet najbardziej opornych uczniów :).

W wolnych chwilach czytam kryminały. Jesienną porą lubię zbierać grzyby :)

Do góry

dr Mateusz Szeląg

Nauczyciel fizykiDoktor nauk fizycznych, absolwent Fizyki Technicznej Politechniki Warszawskiej, a od 2015 roku pracownik na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego na Wydziale Fizyki. Należy do Zakładu Optyki i Fotoniki. Główny obszar jego zainteresowań dotyczy badań z zakresu fotoniki, w szczególności czujników światłowodowych i ich zastosowania w lotnictwie. Brał udział w wielu projektach badawczych m.in. ”Fotoniczne materiały kompozytowe do monitorowania struktur lotniczych”. Uczestniczył w stażach zagranicznych w ośrodkach badawczych: University of New South Wales (Sydney, Australia), Industrial Technology Research Institute (Hsinchu, Tajwan), Dublin Institute of Technology (Dublin, Irlandia).

Wieloletni nauczyciel akademicki, prowadzący zarówno zajęcia o charakterze audytoryjnym, laboratoryjnym, jak i ćwiczeniowym. Dodatkowo prowadzi zajęcia z fizyki dla kandydatów przygotowujących się do podjęcia studiów na Politechnice Warszawskiej.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Fizyka
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
2140 Rozszerzony 84 h
Roczny
Poniedziałek 16.30-19.30 3.10.2022
2160 Rozszerzony 84 h
Kurs online
Piątek 17.00-20.00 30.09.2022
2141 Rozszerzony 84 h
Roczny
Sobota 9.00-11.55 1.10.2022
2142 Rozszerzony 84 h
Roczny
Sobota 12.10-15.05 1.10.2022
2143 Rozszerzony 107 h
RocznyPLUS
Sobota 12.10-15.55 1.10.2022

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc