Fizyka

Przygotowanie do matury z fizyki

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z fizyki w roku 2024,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym fizyka brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: PW, WUM, UW, WAT, UKSW i inne,
  • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2024,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
  • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
  • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
  • motywują do nauki.

O zajęciach

Program kursu opracowany został na podstawie wymagań maturalnych oraz naszego wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu maturzystów do egzaminu. Zajęcia składają się z części wykładowej i ćwiczeniowej.

Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie wzorów, praw i zjawisk fizycznych, które występują w zadaniach maturalnych.

W części ćwiczeniowej nauczyciel przedstawia zastosowanie teorii w zadaniach maturalnych i wyjaśnia rozwiązania krok po kroku zwracając uwagę kursantów na najczęściej popełniane błędy oraz sposób oceniania zadań na egzaminie maturalnym. Kurs obejmuje rozwiązanie każdego typu zadania maturalnego, jaki może się pojawić na maturze.

Bardzo ważnym aspektem zajęć jest dyskusja i zadawanie pytań, które wyjaśniają wszelkie wątpliwości uczniów, dlatego kursanci zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Część zadań uczniowie rozwiązują samodzielnie po wcześniejszym omówieniu ich w grupie. W trakcie ich rozwiązywania nauczyciel udziela indywidualnych wskazówek.

Dla chętnych zadawana jest praca domowa, która ma na celu utrwalić zdobytą wiedzę na zajęciach i dać informację zwrotną czy wszystkie treści z zajęć są zrozumiałe. Ponadto w trakcie kursu zorganizowane będą krótkie testy maturalne oraz przynajmniej jedna próbna matura.

Taki sposób przeprowadzenia zajęć pozwala rozwiązać bardzo dużo zadań z arkuszy maturalnych. Jednocześnie każdy uczestnik ma możliwość samodzielnego zmierzenia się z konkretnym typem zadania, co skutkuje sukcesem na maturze.

Nasi kursanci osiągają najwyższe wyniki na maturze z fizyki, dzięki zrozumieniu zjawisk fizycznych i znajomości wszystkich typów zadań maturalnych.


Kursy prowadzą

Tomasz Fatyga

Nauczyciel fizykiAbsolwent Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego nauczyciel dyplomowany fizyki, pracuje w liceach ogólnokształcących, jest czynnym egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z fizyki. Pracował jako doradca metodyczny z fizyki i informatyki dla szkół średnich.

Lubi nowe wyzwania, jest pasjonatem zastosowań technologii informatycznych w nauczaniu. Corocznie przygotowuje swoich uczniów do egzaminu maturalnego z fizyki. Gwarantuje kompetencje, miłą atmosferę, profesjonalne podejście do ucznia, odpowiedzialne traktowanie swoich obowiązków.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą się przygotować do egzaminu. Zrobię wszystko, co możliwe, aby pomóc nadrobić luki w wiadomościach i właściwie przygotować do egzaminu. Dobry wynik matury jest najlepszą oceną mojej pracy i daje mi najwięcej satysfakcji.

Do góry

Piotr Kaźmierczak

Nauczyciel fizyki i chemiiJestem absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność chemia jądrowa) oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (praca dyplomowa w zakresie fizyki medycznej). Podczas studiów realizowałem dodatkowo blok przedmiotów nadających uprawnienia pedagogiczne w zakresie nauczania chemii oraz fizyki. Ukończyłem również, m.in. studia podyplomowe w zakresie metrologii chemicznej realizowane w Centrum Metrologii Chemicznej przy Wydziale Chemii UW.

Obecnie pracuję jako nauczyciel chemii oraz fizyki w warszawskiej szkole średniej, cały czas doskonaląc i podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Od kilku lat przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego, jestem czynnym egzaminatorem maturalnym OKE.

Podczas pracy z uczniami stawiam na indywidualizację zajęć, w miarę możliwości wdrażam system nauczania modułowego polegającego na łączeniu teorii z praktyką, wykorzystuję różnorodne metody aktywizujące uczniów. Podczas zajęć wskazuję na ogromne zastosowanie nauk ścisłych w życiu codziennym, w technice, nowych technologiach i przemyśle.

Praca nauczyciela jest moją pasją, a głównym jej celem jest przekonanie do nauczanych przeze mnie przedmiotów nawet najbardziej opornych uczniów :).

W wolnych chwilach czytam kryminały. Jesienną porą lubię zbierać grzyby :)

Do góry

dr Danuta Galanciak

Nauczycielka fizyki
Jestem absolwentką Politechniki Gdańskiej (fizyka techniczna). Uzyskałam tytuł doktora nauk fizycznych zajmując się wysokociśnieniową spektroskopią materiałów laserowych.

Mam wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i wykładowca akademicki zarówno fizyki jak i matematyki. Od lat pomagam uczniom na prywatnych lekcjach. Aktualnie pracuję jako wykładowca na wyższej uczelni oraz nauczyciel fizyki w jednym z najlepszych liceów ogólnokształcących w Warszawie.

Fizyka oraz jej nauczanie, to moja jej pasja. Lubię widzieć jak moja pomoc sprawia, że dla kogoś fizyka lub matematyka staje się prosta i zrozumiała.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Fizyka
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
2180 Rozszerzony 84 h
Roczny
Poniedziałek 16.30-19.30 2.10.2023
2181 Rozszerzony 84 h
Roczny
Środa 16.30-19.30 4.10.2023
2182 Rozszerzony 84 h
Roczny
Sobota 9.00-11.55 30.09.2023
2183 Rozszerzony 84 h
Roczny
Sobota 12.10-15.05 30.09.2023
2200 Rozszerzony 84 h
Kurs online
Wtorek 17.00-20.00 3.10.2023
2201 Rozszerzony 84 h
Kurs online
Piątek 17.00-20.00 6.10.2023
2184 Rozszerzony 107 h
RocznyPLUS
Sobota 12.10-15.55 30.09.2023

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc