Chemia

Przygotowanie do matury z chemii

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z chemii w roku 2021,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym chemia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: WUM, UW, PW, AWF, WAT, UKSW i inne,
  • do uczniów klas 2, którzy chcą już przygotowywać się do matury 2022,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
  • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
  • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
  • motywują do nauki.

O zajęciach

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane treści obowiązkowe, następnie materiał zostanie kompleksowo powtórzony i utrwalony w formie prac domowych. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych. Naukę rozpoczynamy poznając zagadnienia chemii organicznej, następnie ogólnej i nieorganicznej.

Uczestnik kursu musi posiąść niezbędne minimum wiedzy, czyli podstawy i intensywnie myśleć. Każde spotkanie będzie rozpoczynać się omówieniem błędów występujących w pracach domowych, następnie krótki wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu i przystąpienie do rozwiązywania zadań, w razie konieczności z pomocą nauczyciela. Rozwiązywanie dużej ilości zadań jest podstawą dobrze zdanej matury.


Kursy prowadzą

Piotr Kaźmierczak

Nauczyciel chemii i fizykiJestem absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność chemia jądrowa) oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (praca dyplomowa w zakresie fizyki medycznej). Podczas studiów realizowałem dodatkowo blok przedmiotów nadających uprawnienia pedagogiczne w zakresie nauczania chemii oraz fizyki. Ukończyłem również, m.in. studia podyplomowe w zakresie metrologii chemicznej realizowane w Centrum Metrologii Chemicznej przy Wydziale Chemii UW.

Obecnie pracuję jako nauczyciel chemii oraz fizyki w warszawskiej szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej, cały czas doskonaląc i podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Od kilku lat przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego, jestem czynnym egzaminatorem maturalnym OKE.

Podczas pracy z uczniami stawiam na indywidualizację zajęć, w miarę możliwości wdrażam system nauczania modułowego polegającego na łączeniu teorii z praktyką, wykorzystuję różnorodne metody aktywizujące uczniów. Podczas zajęć wskazuję na ogromne zastosowanie nauk ścisłych w życiu codziennym, w technice, nowych technologiach i przemyśle.

Praca nauczyciela jest moją pasją, a głównym jej celem jest przekonanie do nauczanych przeze mnie przedmiotów nawet najbardziej opornych uczniów :).

W wolnych chwilach czytam kryminały. Jesienną porą lubię zbierać grzyby :)

Do góry

dr Paweł Przybylski

Nauczyciel chemii


Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych, nauczyciel chemii w warszawskich szkołach. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Jego uczniowie są laureatami Olimpiad Chemicznych. Podczas pracy z młodzieżą zawsze stara się stworzyć przyjazną i bezstresową atmosferę, która sprzyja poznawaniu tajemnic chemii.


Po pierwsze - naukowiec.

Po drugie - pasjonat motoryzacji.

Po trzecie - oddany kibic sportowy.

Po czwarte - miłośnik dobrej kuchni.

Po piąte - zadeklarowany kinomaniak.

Do góry


Anna Bek

Nauczycielka chemiiAbsolwentka Wydziału Fizyki i Chemii o specjalności pedagogicznej na Uniwersytecie Łódzkim oraz wieloletni nauczyciel chemii w gimnazjum, liceum oraz szkole wyższej.

Obecnie pracuje w liceum przygotowując uczniów do matury w systemie polskim oraz matury międzynarodowej. Praca z całym przekrojem wiekowym uczniów była cennym doświadczeniem, które wzbogaciło warsztat pracy i przyczyniło się do zwiększenia efektywności nauczania.

Ważnym elementem pracy nauczyciela jest udział w licznych projektach międzynarodowych i krajowych np. Erasmus+, ESA.

Do góry


Małgorzata Chałupczak

Nauczycielka chemiiJestem absolwentką Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Nowych Technologii i Chemii, gdzie uzyskałam tytuł magistra inżyniera chemii. Uprawniania nauczycielskie zdobyłam na studiach podyplomowych w WSBiP. Obecnie kontynuuję naukę na studiach doktoranckich w WAT, w dyscyplinie naukowej: inżynieria materiałowa. Zajmuję się badaniami unieszkodliwiania bojowych środków trujących.

Jako nauczyciel pracowałam zarówno z gimnazjalistami, licealistami jak i studentami. Podczas nauczania chemii zwracam uwagę na praktyczne przekazywanie wiedzy, gdzie dominującą rolę odgrywają zadania rachunkowe i ćwiczeniowe. Stosuję aktywizujące metody pracy, dzięki którym osiągam lepszy kontakt z uczniami, a uczniowie stają się bardziej samodzielni. Lekcja prowadzona metodą werbalną- pogadanka- bez zastosowania szeregu ćwiczeń często jest lekcją utraconą bezpowrotnie, dlatego na moich zajęciach rozwiązujemy wiele ćwiczeń i odrabiamy obszerne prace domowe.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Chemia
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
4083Rozszerzony84h (Roczny)Środa16.30-19.3030.09.2020

Ostatnie wolne miejsca

4080Rozszerzony84h (Roczny)Sobota9.00-11.553.10.2020

Ostatnie wolne miejsca

4081Rozszerzony84h (Roczny)Sobota12.10-15.053.10.2020

Ostatnie wolne miejsca

4082Rozszerzony107 h (RocznyPLUS)Sobota12.10-15.553.10.2020

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc