Przygotowanie do matury z chemiiKursy maturalne z chemii


Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z chemii w roku 2024,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym chemia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: WUM, UW, PW, AWF, WAT, UKSW i inne,
  • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2025,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
  • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
  • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
  • motywują do nauki.

O zajęciach

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane treści obowiązkowe, następnie materiał zostanie kompleksowo powtórzony i utrwalony w formie prac domowych. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych. Naukę rozpoczynamy poznając zagadnienia chemii organicznej, następnie ogólnej i nieorganicznej.

Uczestnik kursu musi posiąść niezbędne minimum wiedzy, czyli podstawy i intensywnie myśleć. Każde spotkanie będzie rozpoczynać się omówieniem błędów występujących w pracach domowych, następnie krótki wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu i przystąpienie do rozwiązywania zadań, w razie konieczności z pomocą nauczyciela. Rozwiązywanie dużej ilości zadań jest podstawą dobrze zdanej matury.


Kursy prowadzą

Piotr Kaźmierczak

Nauczyciel chemii i fizykiJestem absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność chemia jądrowa) oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (praca dyplomowa w zakresie fizyki medycznej). Podczas studiów realizowałem dodatkowo blok przedmiotów nadających uprawnienia pedagogiczne w zakresie nauczania chemii oraz fizyki. Ukończyłem również, m.in. studia podyplomowe w zakresie metrologii chemicznej realizowane w Centrum Metrologii Chemicznej przy Wydziale Chemii UW.

Obecnie pracuję jako nauczyciel chemii oraz fizyki w warszawskiej szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej, cały czas doskonaląc i podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Od kilku lat przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego, jestem czynnym egzaminatorem maturalnym OKE.

Podczas pracy z uczniami stawiam na indywidualizację zajęć, w miarę możliwości wdrażam system nauczania modułowego polegającego na łączeniu teorii z praktyką, wykorzystuję różnorodne metody aktywizujące uczniów. Podczas zajęć wskazuję na ogromne zastosowanie nauk ścisłych w życiu codziennym, w technice, nowych technologiach i przemyśle.

Praca nauczyciela jest moją pasją, a głównym jej celem jest przekonanie do nauczanych przeze mnie przedmiotów nawet najbardziej opornych uczniów :).

W wolnych chwilach czytam kryminały. Jesienną porą lubię zbierać grzyby :)

Do góry

dr Paweł Przybylski

Nauczyciel chemii


Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych, nauczyciel chemii w warszawskich szkołach. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Jego uczniowie są laureatami Olimpiad Chemicznych. Podczas pracy z młodzieżą zawsze stara się stworzyć przyjazną i bezstresową atmosferę, która sprzyja poznawaniu tajemnic chemii.


Po pierwsze - naukowiec.

Po drugie - pasjonat motoryzacji.

Po trzecie - oddany kibic sportowy.

Po czwarte - miłośnik dobrej kuchni.

Po piąte - zadeklarowany kinomaniak.

Do góry


Anna Bek

Nauczycielka chemiiAbsolwentka Wydziału Fizyki i Chemii o specjalności pedagogicznej na Uniwersytecie Łódzkim oraz wieloletni nauczyciel chemii w gimnazjum, liceum oraz szkole wyższej.

Obecnie pracuje w liceum przygotowując uczniów do matury w systemie polskim oraz matury międzynarodowej. Praca z całym przekrojem wiekowym uczniów była cennym doświadczeniem, które wzbogaciło warsztat pracy i przyczyniło się do zwiększenia efektywności nauczania.

Ważnym elementem pracy nauczyciela jest udział w licznych projektach międzynarodowych i krajowych np. Erasmus+, ESA.

Do góry


dr Rafał Stężycki

Nauczyciel chemii i matematykiJestem doktorem chemii, który od wielu lat uczy i pomaga zrozumieć ten nierzadko trudny, ale zarazem piękny i użyteczny przedmiot jakim jest chemia.

Ukończyłem także studia podyplomowe z matematyki oraz z pedagogiki, a obecnie pracuję w warszawskim liceum ogólnokształcącym jako nauczyciel chemii i matematyki. Mam także doświadczenie w nauczaniu chemii w języku angielskim. W pracy w szkole szczególnie cenię sobie możliwość zaciekawienia ucznia przedmiotem i zmotywowania go do pracy.

Przed podjęciem pracy w szkole czynnie zajmowałem się nauką, prowadząc badania naukowe oraz zajęcia ze studentami na Politechnice Warszawskiej i w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Uczestniczyłem w międzynarodowych konferencjach, a swoje osiągnięcia publikowałem w renomowanych czasopismach zagranicznych. Specjalizuję się w chemii organicznej i spektroskopii, ale w pozostałych obszarach chemii poruszam się z nie mniejszą swobodą.

Każdemu mojemu uczniowi oferuję podejście indywidualne i pracę w miłej atmosferze. Moim nadrzędnym celem jest to, aby uczeń zrozumiał dane zagadnienie. W chemii nie ma bowiem rzeczy, których należałoby się uczyć na pamięć. Rozumiejąc podstawy zjawisk chemicznych, możemy swobodnie poruszać się w tym fascynującym świecie.

Poza chemią, szczególną miłością darzę matematykę, której piękno poznaję, gdy tylko znajdę na to czas. Spośród wielu pisarzy, których książki czytałem, Gabriel García Márquez jest tym, do którego książek sięgam najczęściej.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Wybierz za pomocą zakładek wygodną dla Ciebie formę prezentacji kursów.

Chemia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Chemia 4209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Środa
17.00-20.20
31.01
2024
Chemia 4219
Rozszerzony
49 h
Intensywny
Sobota
8.40-12.00
3.02
2024
Chemia 4184
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
09.10
2023
Chemia 4200
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
03.10
2023
Chemia 4180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Środa
16.30-19.30
04.10
2023
Chemia 4181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
Chemia 4182
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
30.09
2023
Chemia 4183
Rozszerzony
107 h
RocznyPLUS
Sobota
12.10-15.55
30.09
2023
Chemia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Chemia 4219
Rozszerzony
49 h
Intensywny
Sobota
8.40-12.00
3.02
2024
Chemia 4184
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
09.10
2023
Chemia 4180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Środa
16.30-19.30
04.10
2023
Chemia 4181
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
Chemia 4182
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
30.09
2023
Chemia 4183
Rozszerzony
107 h
RocznyPLUS
Sobota
12.10-15.55
30.09
2023
Chemia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Chemia 4209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Środa
17.00-20.20
31.01
2024
Chemia 4200
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
03.10
2023
Chemia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Chemia 4209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Środa
17.00-20.20
31.01
2024
Chemia 4219
Rozszerzony
49 h
Intensywny
Sobota
8.40-12.00
3.02
2024

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc