Język polski

Przygotowanie do matury z języka polskiego

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z języka polskiego w roku 2023,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym język polski brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: UW, UKSW i inne,
 • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2024,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
 • nauczysz się poprawienie konstruować rozprawkę lub esej (w zależności od wybranego poziomu),
 • posiądziesz umiejętność analizowania i interpretacji tekstu poetyckiego,
 • nauczysz się trafnie dobierać argumenty do postawionej tezy oraz formułować wnioski końcowe,
 • przygotujesz się do części ustnej i pisemnej egzaminu,
 • usystematyzujesz i poszerzysz swoją wiedzę,
 • otrzymasz szansę na zdobycie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
 • poznasz osoby o podobnych zainteresowaniach,
 • nasze kursy zmotywują Cię do nauki.

O zajęciach

Celem zajęć z języka polskiego jest przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

W cyklu przewidziane są tematy systematyzujące zagadnienia z obszaru historii literatury (epoki), jak i teorii literatury (rodzaje i gatunki literackie, pojęcia, style, nurty itp.).

Podczas zajęć będą kształtowane i doskonalone takie umiejętności, jak:

 • czytanie ze zrozumieniem tekstu (literackiego, naukowego, publicystycznego),
 • tworzenie rozprawki/eseju w kontekście utworu literackiego,
 • analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych będą przeprowadzone z uwzględnieniem kryteriów/wymagań egzaminacyjnych.

W trakcie trwania kursu przewidywane jest powtórzenie najważniejszych zagadnień problemowych podejmowanych w tekstach literackich figurujących na liście lektur obowiązkowych w liceum.

Uczestnicy kursów będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji w ramach przygotowania zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu maturalnego.


Kursy prowadzą

Joanna Kuźmicka

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej na uniwersytecie w Lublinie. Przygotowywała do pracy przyszłych nauczycieli i wychowawców, gdyż wykładała metodykę nauczania przedmiotów humanistycznych. Nauczyciel z wyboru oraz zamiłowania. Obecnie pracuje w renomowanym liceum warszawskim, gdzie naucza języka polskiego. Bardzo dobrze zna kryteria oceniania pisemnych oraz ustnych prac maturalnych.

Wiele lat pracowała za granicą, początkowo jako konsultant, a następnie lektor i wykładowca języka polskiego. Laureatka międzynarodowych nagród m.in. za działalność dydaktyczną.

Ciągle doskonali warsztat pracy, uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach. Autorka programów wychowawczych oraz edukacyjnych w zakresie pracy z uczniem słabym, a także uzdolnionym. Opublikowała liczne artykuły z różnych dyscyplin humanistycznych w czasopismach naukowych.

Potrafi wyjaśnić skomplikowane treści zrozumiałym dla każdego językiem. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie. Szybko diagnozuje potrzeby edukacyjne swoich podopiecznych, przez co osiąga wysokie efekty w nauczaniu.

Agnieszka Garbacz

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej i filologii germańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz studiów podyplomowych z filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczycielka z wyboru i przekonania, od 20 lat zakochana w swojej pracy. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego, języka niemieckiego, filozofii i etyki. Egzaminatorka OKE - bardzo dobrze zorientowana w kryteriach i sposobach oceniania prac maturalnych, nauczycielka dyplomowana, która ciągle doskonali warsztat pracy, uczestnicząc w rozmaitych kursach i szkoleniach.

Uczniów traktuje podmiotowo, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Kładzie duży nacisk na efekty kształcenia, wierząc, że w każdym uczniu tkwi potencjał i mnóstwo, często nieodkrytych, możliwości.

Zwolenniczka metod aktywizujących, otwarta na zmiany zachodzące we współczesnym świecie, wróg rutyny i stagnacji. Jest osobą otwartą i wyrozumiałą, ale też konsekwentną.

Jej pasje to góry, poezja, filozofia i praca.
Lidia Kalicińska

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komunikacji Społecznej i Mediów w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a także bibliotekoznawstwa i zarządzania oświatą. Współpracowała z redakcjami radiowymi i prasowymi. Była radną Dzielnicy Białołęka. Inicjatorka konkursów humanistycznych o zasięgu lokalnym i mazowieckim oraz imprez kulturalnych.

Egzaminator OKE, nauczyciel dyplomowany z 22 – letnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego szkole średniej. Uczyła w technikum, liceum oraz liceum dla dorosłych. Przez wiele lat prowadziła kursy maturalne oraz współpracowała z firmami zajmującymi się udzielaniem prywatnych korepetycji. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie. Uważa, że nie ma uczniów „niewyuczalnych”, są tylko złe metody.

W swojej pracy poszukuje rozwiązań nietuzinkowych, a jednocześnie pozwalających na inne spojrzenie dotyczące lektury. Fascynuje ją bogactwo języka i ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod przybliżenia tej problematyki uczniom.

Pracowała zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym. Opracowała autorskie metody pracy z uczniem słabym, by nauczyć go pisać dłuższych tekstów. Inspirowała uczniów do rozwoju w zakresie przedmiotów humanistycznych i udziału w konkursach oraz w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, co później przekładało się na wybór studiów. Stawia przede wszystkim na zrozumienie tematu, co jest najlepszą drogą do skuteczności. Pracę traktuje jako przygodę intelektualną. Ma niewyczerpane pokłady cierpliwości i życzliwości dla uczniów.


Mariusz Kaczmarski

Nauczyciel j. polskiego


Absolwent Wydziału Filologicznego kierunek filologia polska Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat pracuje jako nauczyciel polonista w liceum ogólnokształcącym, przygotowując rokrocznie uczniów do egzaminu maturalnego. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Jego uczniowie osiągają dobre i bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. Od 2005 r. jest wpisany do ewidencji egzaminatorów z języka polskiego i stale współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu i w Warszawie. Przygotowuje uczniów do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Kilkoro z nich uzyskało tytuł finalista lub laureata. Jest twórcą autorskich programów nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Posiada również doświadczenie w pracy z uczniem wymagającym wsparcia. Współpracował z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Opolskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców.

Duże doświadczenie zawodowe i doskonały kontakt z młodzieżą sprawia, że jego zajęcia są ciekawe i zrozumiałe. Buduje wiarę w możliwości każdego ucznia.

Jego zajęcia pozwolą zrealizować marzenia o wynikach maturalnych z języka polskiego.


Beata Koralewska

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka dyplomowana od 2009 roku. Jako nauczyciel w szkole średniej pracuje od 22 lat.

Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w liceum i technikum, szkołach dla dorosłych, a także języka polskiego jako obcego, prowadziła zajęcia teatralne i warsztaty dziennikarskie dla klas medialnych i dziennikarskich, była też wychowawcą młodzieży i nauczycielem przedmiotu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Egzaminator i weryfikator OKE, od wielu lat bierzeczynny udział w sprawdzaniu prac maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz weryfikowaniu sprawdzonych prac. Przez wiele lat prowadziła kursy przygotowujące maturzystów.

Realizowała szereg autorskich programów i innowacji pedagogicznych. Jest twórcą wielu programów, m.in. autorskiego programu dla klasy medialnej i dziennikarskiej liceum ogólnokształcącego, programu z języka polskiego dla maturzystów przygotowującego do matury na poziomie rozszerzonym.

Ciągle doskonali warsztat pracy, uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach, opublikowała też liczne artykuły i materiały dydaktyczne na stronach dla nauczycieli.

Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie i szybko diagnozuje potrzeby edukacyjne, zdecydowanie częściej używa metod aktywizujących niż tradycyjnych, a najważniejsze są dla niej efekty kształcenia.

Marcin Zimbicki

Nauczyciel j. polskiego


Absolwent Filologii Polskiej na UMCS w Lublinie (specjalność nauczycielska i redaktorsko-medialna). Nauczyciel dyplomowany i wieloletni egzaminator OKE. Współpracował z młodzieżą na wielu etapach kształcenia - początkowo jako nauczyciel gimnazjalny, następnie polonista w liceum i technikum a także wykładowca dydaktyki. Przygotował do egzaminu dojrzałości wiele roczników maturzystów.

Nie może pozbyć się wrażenia, że wielka literatura nigdy się nie starzeje, a współcześni mogą przeglądać się w niej jak w lustrze. Wierzy w ciężką pracę, nie boi się dziwić, słuchać i zadawać trudnych pytań. Przeważnie wie, co robić, i jak dojść do celu. Istnieją przesłanki (niepotwierdzone!), że posiada poczucie humoru.

W pracach pisemnych zwraca szczególną uwagę na umiejętności analityczne, strukturę tekstu oraz precyzję języka.

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Wszystkie kursy dostosowane są do nowych wamagań maturalnych.

Uczniowie techników w ramach kursu z języka polskiego otrzymają dodatkowe 8 godz. zajęć online, które będą poświęcone na uzupełnienie treści wymaganych na starej maturze. Dodatkowe zajęcia zrealizujemy w lutym/marcu.

J. polski
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
6160 Podstawowy 84 h
Kurs online
Wtorek 17.00-20.00 4.10.2022
6140 Podstawowy 84 h
Roczny
Wtorek 16.30-19.30 4.10.2022
6141 Podstawowy 84 h
Roczny
Środa 16.30-19.30 5.10.2022
6142 Podstawowy 84 h
Roczny
Sobota 9.00-11.55 1.10.2022

Ostatnie wolne miejsca

6161 Rozszerzony 84 h
Kurs online
Środa 17.00-20.00 5.10.2022
6164 Rozszerzony 84 h
Roczny
Czwartek 16.30-19.30 6.10.2022

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc