Język polski

Przygotowanie do matury z języka polskiego

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z języka polskiego w roku 2022,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym język polski brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: UW, UKSW i inne,
 • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2023,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
 • nauczysz się poprawienie konstruować rozprawkę lub esej (w zależności od wybranego poziomu),
 • posiądziesz umiejętność analizowania i interpretacji tekstu poetyckiego,
 • nauczysz się trafnie dobierać argumenty do postawionej tezy oraz formułować wnioski końcowe,
 • przygotujesz się do części ustnej i pisemnej egzaminu,
 • usystematyzujesz i poszerzysz swoją wiedzę,
 • otrzymasz szansę na zdobycie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
 • poznasz osoby o podobnych zainteresowaniach,
 • nasze kursy zmotywują Cię do nauki.

O zajęciach

Celem zajęć z języka polskiego jest przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

W cyklu przewidziane są tematy systematyzujące zagadnienia z obszaru historii literatury (epoki), jak i teorii literatury (rodzaje i gatunki literackie, pojęcia, style, nurty itp.).

Podczas zajęć będą kształtowane i doskonalone takie umiejętności, jak:

 • czytanie ze zrozumieniem tekstu (literackiego, naukowego, publicystycznego),
 • tworzenie rozprawki/eseju w kontekście utworu literackiego,
 • analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych będą przeprowadzone z uwzględnieniem kryteriów/wymagań egzaminacyjnych.

W trakcie trwania kursu przewidywane jest powtórzenie najważniejszych zagadnień problemowych podejmowanych w tekstach literackich figurujących na liście lektur obowiązkowych w liceum.

Uczestnicy kursów będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji w ramach przygotowania zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu maturalnego.


Kursy prowadzą

Joanna Kuźmicka

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej na uniwersytecie w Lublinie. Przygotowywała do pracy przyszłych nauczycieli i wychowawców, gdyż wykładała metodykę nauczania przedmiotów humanistycznych. Nauczyciel z wyboru oraz zamiłowania. Obecnie pracuje w renomowanym liceum warszawskim, gdzie naucza języka polskiego. Bardzo dobrze zna kryteria oceniania pisemnych oraz ustnych prac maturalnych.

Wiele lat pracowała za granicą, początkowo jako konsultant, a następnie lektor i wykładowca języka polskiego. Laureatka międzynarodowych nagród m.in. za działalność dydaktyczną.

Ciągle doskonali warsztat pracy, uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach. Autorka programów wychowawczych oraz edukacyjnych w zakresie pracy z uczniem słabym, a także uzdolnionym. Opublikowała liczne artykuły z różnych dyscyplin humanistycznych w czasopismach naukowych.

Potrafi wyjaśnić skomplikowane treści zrozumiałym dla każdego językiem. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie. Szybko diagnozuje potrzeby edukacyjne swoich podopiecznych, przez co osiąga wysokie efekty w nauczaniu.

Agnieszka Garbacz

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej i filologii germańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz studiów podyplomowych z filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczycielka z wyboru i przekonania, od 20 lat zakochana w swojej pracy. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego, języka niemieckiego, filozofii i etyki. Egzaminatorka OKE - bardzo dobrze zorientowana w kryteriach i sposobach oceniania prac maturalnych, nauczycielka dyplomowana, która ciągle doskonali warsztat pracy, uczestnicząc w rozmaitych kursach i szkoleniach.

Uczniów traktuje podmiotowo, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Kładzie duży nacisk na efekty kształcenia, wierząc, że w każdym uczniu tkwi potencjał i mnóstwo, często nieodkrytych, możliwości.

Zwolenniczka metod aktywizujących, otwarta na zmiany zachodzące we współczesnym świecie, wróg rutyny i stagnacji. Jest osobą otwartą i wyrozumiałą, ale też konsekwentną.

Jej pasje to góry, poezja, filozofia i praca.Anna Graczyk

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka wydziałów: Filologii Polskiej oraz Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat związana z Zakładem Komparatystyki na polonistyce UW, przygotowuje rozprawę doktorską na temat literatury i nowych mediów. Jako nauczyciel pracuje od 2004 roku, obecnie w stopniu nauczyciela mianowanego . Uczyła w warszawskich liceach, gimnazjach, podstawówkach państwowych i prywatnych. Przez pięć lat realizowała program IBO, w tym czasie pracowała też w szkole integracyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców. Przez wiele lat prowadziła kursy przygotowujące maturzystów. Realizowała szereg autorskich programów i innowacji pedagogicznych. Jest twórczynią wielu programów indywidualnych i grupowych w zakresie wyrównywania różnic w poziomie nauczania, pracy z uczniem słabym oraz rozwoju talentów uczniów szczególnie uzdolnionych. Pracę traktuje po pierwsze jako misję, po drugie jako zawód. Ucznia po pierwsze jako człowieka!

Ma pogodne usposobienie. Uwielbia przebywać wśród ludzi. Mówi, że jest spontaniczna, ale uparta i konsekwentna w działaniu oraz dobrze wyćwiczona w cierpliwości.

Miłością szczególną darzy wiatr, wodę i żagle. I trzyma się myśli, że:

Jeżeli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy. (Seneka Młodszy)Lidia Kalicińska

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komunikacji Społecznej i Mediów w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a także bibliotekoznawstwa i zarządzania oświatą. Współpracowała z redakcjami radiowymi i prasowymi. Była radną Dzielnicy Białołęka. Inicjatorka konkursów humanistycznych o zasięgu lokalnym i mazowieckim oraz imprez kulturalnych.

Egzaminator OKE, nauczyciel dyplomowany z 22 – letnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego szkole średniej. Uczyła w technikum, liceum oraz liceum dla dorosłych. Przez wiele lat prowadziła kursy maturalne oraz współpracowała z firmami zajmującymi się udzielaniem prywatnych korepetycji. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie. Uważa, że nie ma uczniów „niewyuczalnych”, są tylko złe metody.

W swojej pracy poszukuje rozwiązań nietuzinkowych, a jednocześnie pozwalających na inne spojrzenie dotyczące lektury. Fascynuje ją bogactwo języka i ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod przybliżenia tej problematyki uczniom.

Pracowała zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym. Opracowała autorskie metody pracy z uczniem słabym, by nauczyć go pisać dłuższych tekstów. Inspirowała uczniów do rozwoju w zakresie przedmiotów humanistycznych i udziału w konkursach oraz w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, co później przekładało się na wybór studiów. Stawia przede wszystkim na zrozumienie tematu, co jest najlepszą drogą do skuteczności. Pracę traktuje jako przygodę intelektualną. Ma niewyczerpane pokłady cierpliwości i życzliwości dla uczniów.


Mariusz Kaczmarski

Nauczyciel j. polskiego


Absolwent Wydziału Filologicznego kierunek filologia polska Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat pracuje jako nauczyciel polonista w liceum ogólnokształcącym, przygotowując rokrocznie uczniów do egzaminu maturalnego. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Jego uczniowie osiągają dobre i bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. Od 2005 r. jest wpisany do ewidencji egzaminatorów z języka polskiego i stale współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu i w Warszawie. Przygotowuje uczniów do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Kilkoro z nich uzyskało tytuł finalista lub laureata. Jest twórcą autorskich programów nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Posiada również doświadczenie w pracy z uczniem wymagającym wsparcia. Współpracował z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Opolskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców.

Duże doświadczenie zawodowe i doskonały kontakt z młodzieżą sprawia, że jego zajęcia są ciekawe i zrozumiałe. Buduje wiarę w możliwości każdego ucznia.

Jego zajęcia pozwolą zrealizować marzenia o wynikach maturalnych z języka polskiego.


Beata Koralewska

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka dyplomowana od 2009 roku. Jako nauczyciel w szkole średniej pracuje od 22 lat.

Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w liceum i technikum, szkołach dla dorosłych, a także języka polskiego jako obcego, prowadziła zajęcia teatralne i warsztaty dziennikarskie dla klas medialnych i dziennikarskich, była też wychowawcą młodzieży i nauczycielem przedmiotu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Egzaminator i weryfikator OKE, od wielu lat bierzeczynny udział w sprawdzaniu prac maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz weryfikowaniu sprawdzonych prac. Przez wiele lat prowadziła kursy przygotowujące maturzystów.

Realizowała szereg autorskich programów i innowacji pedagogicznych. Jest twórcą wielu programów, m.in. autorskiego programu dla klasy medialnej i dziennikarskiej liceum ogólnokształcącego, programu z języka polskiego dla maturzystów przygotowującego do matury na poziomie rozszerzonym.

Ciągle doskonali warsztat pracy, uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach, opublikowała też liczne artykuły i materiały dydaktyczne na stronach dla nauczycieli.

Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie i szybko diagnozuje potrzeby edukacyjne, zdecydowanie częściej używa metod aktywizujących niż tradycyjnych, a najważniejsze są dla niej efekty kształcenia.

Terminy zajęć

Sowa maturalna

J. polski
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
6100Podstawowy84h (Roczny)Poniedziałek16.45-19.454.10.2021
6120Podstawowy84h (Roczny online)Poniedziałek17.00-20.004.10.2021
6105Podstawowy84h (Roczny)Środa16.30-19.3029.09.2021
6101Podstawowy84h (Roczny)Czwartek16.30-19.3030.09.2021
6102Podstawowy84h (Roczny)Sobota9.00-11.552.10.2021
6103Rozszerzony84h (Roczny)Poniedziałek16.30-19.304.10.2021
6121Rozszerzony84h (Roczny online)Środa17.00-20.0029.09.2021

Ostatnie wolne miejsca

6104Rozszerzony84h (Roczny)Czwartek16.30-19.3030.09.2021

Ostatnie wolne miejsca

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc