Język polski

Przygotowanie do matury z języka polskiego

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z języka polskiego w roku 2021,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym język polski brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: UW, UKSW i inne,
 • do uczniów klas 2, którzy chcą już przygotowywać się do matury 2022,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
 • nauczysz się poprawienie konstruować rozprawkę lub esej (w zależności od wybranego poziomu),
 • posiądziesz umiejętność analizowania i interpretacji tekstu poetyckiego,
 • nauczysz się trafnie dobierać argumenty do postawionej tezy oraz formułować wnioski końcowe,
 • przygotujesz się do części ustnej i pisemnej egzaminu,
 • usystematyzujesz i poszerzysz swoją wiedzę,
 • otrzymasz szansę na zdobycie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
 • poznasz osoby o podobnych zainteresowaniach,
 • nasze kursy zmotywują Cię do nauki.

O zajęciach

Celem zajęć z języka polskiego jest przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W cyklu przewidziane są tematy systematyzujące zagadnienia z obszaru historii literatury (epoki), jak i teorii literatury (rodzaje i gatunki literackie, pojęcia, style, nurty itp.).

Podczas zajęć będą kształtowane i doskonalone takie umiejętności, jak:

 • czytanie ze zrozumieniem tekstu (literackiego, naukowego, publicystycznego),
 • tworzenie rozprawki/eseju w kontekście utworu literackiego,
 • analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych będą przeprowadzone z uwzględnieniem kryteriów/wymagań egzaminacyjnych.

W trakcie trwania kursu przewidywane jest powtórzenie najważniejszych zagadnień problemowych podejmowanych w tekstach literackich figurujących na liście lektur obowiązkowych w liceum.

Uczestnicy kursów będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji w ramach przygotowania zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu maturalnego.


Kursy prowadzą

Dorota Bobrowicz

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Nauczycielka z długim stażem i bardzo dużym doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego. Nieprzerwanie od ukończenia studiów uczy w liceum. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, jest czynnym egzaminatorem OKE. Za swoje mocne strony w wykonywaniu zawodu uznaje: dużą wiedzę, jasność przekazu, sprawność metodyczną. Angażuje się w swoją pracę, bo żeby zapalić, trzeba płonąć.

Dumna z osiągnięć swoich uczniów, wśród których są także laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Lubi nie tylko uczyć innych, ale i uczyć się.

Interesuje się wszystkim oprócz gotowania i geografii.


Joanna Kuźmicka

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej na uniwersytecie w Lublinie. Przygotowywała do pracy przyszłych nauczycieli i wychowawców, gdyż wykładała metodykę nauczania przedmiotów humanistycznych. Nauczyciel z wyboru oraz zamiłowania. Obecnie pracuje w renomowanym liceum warszawskim, gdzie naucza języka polskiego. Bardzo dobrze zna kryteria oceniania pisemnych oraz ustnych prac maturalnych.

Wiele lat pracowała za granicą, początkowo jako konsultant, a następnie lektor i wykładowca języka polskiego. Laureatka międzynarodowych nagród m.in. za działalność dydaktyczną.

Ciągle doskonali warsztat pracy, uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach. Autorka programów wychowawczych oraz edukacyjnych w zakresie pracy z uczniem słabym, a także uzdolnionym. Opublikowała liczne artykuły z różnych dyscyplin humanistycznych w czasopismach naukowych.

Potrafi wyjaśnić skomplikowane treści zrozumiałym dla każdego językiem. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie. Szybko diagnozuje potrzeby edukacyjne swoich podopiecznych, przez co osiąga wysokie efekty w nauczaniu.


Wioletta Ciak

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów Wiedzy o kulturze w Państwowym Instytucie Badań Literackich w Warszawie. Od 2004 r. pracuje w renomowanym liceum warszawskim jako nauczycielka (w stopniu dyplomowanym) języka polskiego i wok-u, łącząc pasję nauczania literatury z edukacją filmową. Autorka licznych publikacji dla nauczycieli, tj.: scenariuszy filmowo-literackich dla Stowarzyszenia Nowe Horyzonty oraz PISF-u; warsztatów młodej poezji i prozy, współautorka projektów filmowych i literackich. Swoje przywiązanie do kultury języka potwierdza, wykonując korektę stylistyczną dla jednej z warszawskich gazet oraz fundacji.

Od wielu lat sprawdza prace maturalne w OKE. Dobrze zorientowana w kryteriach oceniania oraz wymaganiach stawianych na pisemnym oraz ustnym egzaminie maturalnym.

Zainteresowana uczestnictwem młodego odbiorcy w badaniu i odkrywaniu dzieła sztuki. Postrzega literaturę jako osadzony w szerokim kontekście społeczno-obyczajowym tekst kultury, który może być kluczem do lepszego rozumienia naszej rzeczywistości.

Uważna w nauczaniu, analityczna w diagnozowaniu. Z uśmiechem na twarzy poprawi każdy błąd oraz Twoje umiejętności interpretowania dzieła literackiego.

Miłośniczka dobrej kawy oraz mazurskich szlaków turystycznych.


Anna Graczyk

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka wydziałów: Filologii Polskiej oraz Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat związana z Zakładem Komparatystyki na polonistyce UW, przygotowuje rozprawę doktorską na temat literatury i nowych mediów. Jako nauczyciel pracuje od 2004 roku, obecnie w stopniu nauczyciela mianowanego . Uczyła w warszawskich liceach, gimnazjach, podstawówkach państwowych i prywatnych. Przez pięć lat realizowała program IBO, w tym czasie pracowała też w szkole integracyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców. Przez wiele lat prowadziła kursy przygotowujące maturzystów. Realizowała szereg autorskich programów i innowacji pedagogicznych. Jest twórczynią wielu programów indywidualnych i grupowych w zakresie wyrównywania różnic w poziomie nauczania, pracy z uczniem słabym oraz rozwoju talentów uczniów szczególnie uzdolnionych. Pracę traktuje po pierwsze jako misję, po drugie jako zawód. Ucznia po pierwsze jako człowieka!

Ma pogodne usposobienie. Uwielbia przebywać wśród ludzi. Mówi, że jest spontaniczna, ale uparta i konsekwentna w działaniu oraz dobrze wyćwiczona w cierpliwości.

Miłością szczególną darzy wiatr, wodę i żagle. I trzyma się myśli, że:

Jeżeli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy. (Seneka Młodszy)


Małgorzata Wicik

Nauczycielka j. polskiego


Rodowita warszawianka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Polonistyki.

Wybór tego kierunku studiów podyktowany był zamiłowaniem do literatury i nauki o języku. Wiedzę swoją pogłębiała podczas studiów podyplomowych odbytych w Zakładzie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Od zawsze ceniła sobie kontakt z młodzieżą, czego logicznym następstwem było podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego w jednym z warszawskich liceów.

Już od 18 lat pracuje w tym zawodzie, mając w swoim dorobku mnóstwo dokonań związanych z pracą z młodzieżą, w tym z młodzieżą trudną. Przygotowywała młodzież do udziału w licznych konkursach, w których osiągali sukcesy.

Zdobyła stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2005 roku pełni funkcję egzaminatora i weryfikatora przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Posiada przebogatą, aktualną wiedzę w zakresie programów nauczania języka polskiego oraz wymagań stawianych na egzaminie maturalnym.

Bogate doświadczenie dydaktyczne, odbyta edukacja oraz zainteresowania pozwalają jej nauczać takich przedmiotów jak: język polski, wiedza o kulturze, wiedza o sztuce, historia, etyka, filozofia.

Wolne chwile spędza na lekturze różnorodnych dzieł i podróżach. Lubi dobrą muzykę, taniec towarzyski i jazdę na nartach, piesze wycieczki i wyprawy rowerem w nieznane.


Lidia Kalicińska

Nauczycielka j. polskiego


Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komunikacji Społecznej i Mediów w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a także bibliotekoznawstwa i zarządzania oświatą. Współpracowała z redakcjami radiowymi i prasowymi. Była radną Dzielnicy Białołęka. Inicjatorka konkursów humanistycznych o zasięgu lokalnym i mazowieckim oraz imprez kulturalnych.

Egzaminator OKE, nauczyciel dyplomowany z 22 – letnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego szkole średniej. Uczyła w technikum, liceum oraz liceum dla dorosłych. Przez wiele lat prowadziła kursy maturalne oraz współpracowała z firmami zajmującymi się udzielaniem prywatnych korepetycji. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie. Uważa, że nie ma uczniów „niewyuczalnych”, są tylko złe metody.

W swojej pracy poszukuje rozwiązań nietuzinkowych, a jednocześnie pozwalających na inne spojrzenie dotyczące lektury. Fascynuje ją bogactwo języka i ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod przybliżenia tej problematyki uczniom.

Pracowała zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym. Opracowała autorskie metody pracy z uczniem słabym, by nauczyć go pisać dłuższych tekstów. Inspirowała uczniów do rozwoju w zakresie przedmiotów humanistycznych i udziału w konkursach oraz w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, co później przekładało się na wybór studiów. Stawia przede wszystkim na zrozumienie tematu, co jest najlepszą drogą do skuteczności. Pracę traktuje jako przygodę intelektualną. Ma niewyczerpane pokłady cierpliwości i życzliwości dla uczniów.

Terminy zajęć

Sowa maturalna

J. polski
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
6084Podstawowy84h (Roczny)Poniedziałek16.30-19.305.10.2020

Ostatnie wolne miejsca

6080Podstawowy84h (Roczny)Czwartek16.30-19.301.10.2020

Ostatnie wolne miejsca

6082Podstawowy84h (Roczny)Sobota9.00-11.553.10.2020
6081Rozszerzony84h (Roczny)Czwartek16.30-19.301.10.2020
6083Rozszerzony84h (Roczny)Sobota9.00-11.553.10.2020

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc