Zapisy już trwają. Zapraszamy do założenia konta i zapisania na wybrane kursy.

arrow_circle_right Opis kursu arrow_circle_right Nauczyciele arrow_circle_right Terminy zajęć

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?

 • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z języka polskiego w roku 2025,
 • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym język polski brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: UW, UKSW i inne,
 • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2026,
 • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?

 • nauczysz się poprawienie konstruować wypracowanie lub esej,
 • posiądziesz umiejętność analizowania i interpretacji tekstu poetyckiego, epickiego i dramatycznego,
 • nauczysz się trafnie dobierać argumenty do postawionej tezy oraz formułować wnioski końcowe,
 • przygotujesz się do części ustnej i pisemnej egzaminu,
 • usystematyzujesz i poszerzysz swoją wiedzę,
 • otrzymasz szansę na zdobycie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
 • poznasz osoby o podobnych zainteresowaniach,
 • nasze kursy zmotywują Cię do nauki.

O zajęciach

Celem zajęć z języka polskiego jest przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
W cyklu przewidziane są tematy systematyzujące zagadnienia z obszaru historii literatury (epoki), jak i teorii literatury (rodzaje i gatunki literackie, pojęcia, style, nurty itp.).
Podczas zajęć będą kształtowane i doskonalone takie umiejętności, jak:

 • czytanie ze zrozumieniem tekstu (literackiego, naukowego, publicystycznego),

 • tworzenie wypracowania/eseju w kontekście utworu literackiego,

 • analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych będą przeprowadzone z uwzględnieniem wymagań egzaminacyjnych.
W trakcie trwania kursu przewidywane jest powtórzenie najważniejszych zagadnień problemowych podejmowanych w tekstach literackich figurujących na liście lektur obowiązkowych w liceum.
Uczestnicy kursów będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji w ramach przygotowania zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu maturalnego.

Kadra

Zajęcia prowadzą m.in.
image
Lidia Kalicińska
Nauczycielka j. polskiego

Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komunikacji Społecznej i Mediów w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a także bibliotekoznawstwa i zarządzania oświatą. Współpracowała z redakcjami radiowymi i prasowymi. Była radną Dzielnicy Białołęka. Inicjatorka konkursów humanistycznych o zasięgu lokalnym i mazowieckim oraz imprez kulturalnych.

Egzaminator OKE, nauczyciel dyplomowany z 22 – letnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego szkole średniej. Uczyła w technikum, liceum oraz liceum dla dorosłych. Przez wiele lat prowadziła kursy maturalne oraz współpracowała z firmami zajmującymi się udzielaniem prywatnych korepetycji. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie. Uważa, że nie ma uczniów „niewyuczalnych”, są tylko złe metody.

W swojej pracy poszukuje rozwiązań nietuzinkowych, a jednocześnie pozwalających na inne spojrzenie dotyczące lektury. Fascynuje ją bogactwo języka i ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod przybliżenia tej problematyki uczniom.

Pracowała zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym. Opracowała autorskie metody pracy z uczniem słabym, by nauczyć go pisać dłuższych tekstów. Inspirowała uczniów do rozwoju w zakresie przedmiotów humanistycznych i udziału w konkursach oraz w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, co później przekładało się na wybór studiów. Stawia przede wszystkim na zrozumienie tematu, co jest najlepszą drogą do skuteczności. Pracę traktuje jako przygodę intelektualną. Ma niewyczerpane pokłady cierpliwości i życzliwości dla uczniów.

image
Mariusz Kaczmarski
Nauczyciel j. polskiego

Absolwent Wydziału Filologicznego kierunek filologia polska Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat pracuje jako nauczyciel polonista w liceum ogólnokształcącym, przygotowując rokrocznie uczniów do egzaminu maturalnego. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Jego uczniowie osiągają dobre i bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. Od 2005 r. jest wpisany do ewidencji egzaminatorów z języka polskiego i stale współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu i w Warszawie. Przygotowuje uczniów do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Kilkoro z nich uzyskało tytuł finalista lub laureata. Jest twórcą autorskich programów nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Posiada również doświadczenie w pracy z uczniem wymagającym wsparcia. Współpracował z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Opolskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców.

Duże doświadczenie zawodowe i doskonały kontakt z młodzieżą sprawia, że jego zajęcia są ciekawe i zrozumiałe. Buduje wiarę w możliwości każdego ucznia.

Jego zajęcia pozwolą zrealizować marzenia o wynikach maturalnych z języka polskiego.

image
Olga Karpińska-Wabińska
Nauczycielka j. polskiego i historii

Nauczycielka języka polskiego oraz historii, a także historii i teraźniejszości w Liceum Ogólnokształcącym W Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na kierunku historia, Studiów podyplomowych na Uczelni Nauk Społecznych na kierunku język polski, ponadto absolwentka studiów podyplomowych Państwowej Akademii Nauk na kierunku historia sztuki.

Zdobyte wykształcenie w dziedzinie nauk humanistycznych umożliwia prowadzącej kurs na holistyczne podejście w przygotowaniu kursantów do egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz historii. Poruszane na zajęciach zagadnienia omówione zostają z zachowaniem kontekstu historycznego, społecznego, kulturowego. Pozwala to analizować uczestnikom kursu teksty literackie oraz poszczególne epoki historyczne w szerokim ujęciu, skłania do pogłębionej refleksji i wyciągania odpowiednich wniosków.

Uczestniczka wielu kursów metodologicznych związanych z dydaktyką. Na zajęciach wykorzystuje różnorodne formy nauki, umożliwiające efektywne przyswajanie wiedzy przez kursantów. Wykład łączy z dyskusją oraz rozwiązywaniem ćwiczeń praktycznych w postaci zadań maturalnych. Uczestnicy jej kursów osiągają na maturze bardzo wysokie wyniki.

image
Marcin Zimbicki
Nauczyciel j. polskiego

Absolwent Filologii Polskiej na UMCS w Lublinie (specjalność nauczycielska i redaktorsko-medialna). Nauczyciel dyplomowany i wieloletni egzaminator OKE. Współpracował z młodzieżą na wielu etapach kształcenia - początkowo jako nauczyciel gimnazjalny, następnie polonista w liceum i technikum a także wykładowca dydaktyki. Przygotował do egzaminu dojrzałości wiele roczników maturzystów.

Nie może pozbyć się wrażenia, że wielka literatura nigdy się nie starzeje, a współcześni mogą przeglądać się w niej jak w lustrze. Wierzy w ciężką pracę, nie boi się dziwić, słuchać i zadawać trudnych pytań. Przeważnie wie, co robić, i jak dojść do celu. Istnieją przesłanki (niepotwierdzone!), że posiada poczucie humoru.

W pracach pisemnych zwraca szczególną uwagę na umiejętności analityczne, strukturę tekstu oraz precyzję języka.

image
Adam Dombrowski
Nauczyciel j. polskiego

Jestem absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłem także podyplomowe studia „Przygotowanie do zawodu nauczyciela” w Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem nauczycielem języka polskiego w warszawskim liceum oraz egzaminatorem maturalnym.

Zawsze lubię być na bieżąco, więc stale się dokształcam i poszukuję nowych wyzwań zawodowych. Cenię nowe metody pracy i rozmowę z uczniami, a także poznawanie innych nauczycieli uwielbiających swoją pracę.

Jeśli stresuje Cię nowa matura, bo nie wiesz jak to będzie – kurs jest najlepszą opcją dla Ciebie. Dowiesz się, jak będzie wyglądała część ustna i pisemna, powtórzysz i usystematyzujesz sobie materiał zgodnie z podstawą programową.

Nie stresuj się zatem w nieoczekiwanych sytuacjach. Ucz się tak jak lubisz i możesz – w swoim rytmie.

image
Weronika Zasada-Stańska
Nauczycielka j. polskiego

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją medialną i nauczycielską. Jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła studia podyplomowe z glottodydaktyki i historii. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie edukacyjne w różnych typach szkół. Od kilku lat pracuje w warszawskich liceach. Uczy języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz języka polskiego jako obcego.

Uwielbia pisać. Fascynuje się eko-designem oraz sztuką recyklingową. Ze studiów wyniosła entuzjazm do teorii literatury, zaś z tradycji rodzinnych hobbistyczne zainteresowania naukami ścisłymi, w których upatruje korzeni swojego upodobania do rzetelnej i wnikliwej analizy tekstów literackich.

Kocha uczyć. Szczególną uwagę poświęca rozwijaniu u uczniów umiejętności pisania i świadomego budowania tekstów pod kątem językowym, gatunkowym i treściowym. Kładzie nacisk na efekty kształcenia i z zaangażowaniem rozwija swoje umiejętności TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w nauczaniu.

image
dr Karolina Szymczak
Nauczycielka j. polskiego

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo, absolwentka filologii polskiej (specjalność redaktorsko-medialna i nauczycielska) oraz kulturoznawstwa (specjalność krytyka i promocja sztuk plastycznych) na UMCS w Lublinie.

Prowadziła zajęcia ze studentami, uczyła języka polskiego cudzoziemców (we Lwowie i w warszawskiej szkole językowej), pracowała w redakcji, w gimnazjum, w szkole podstawowej, a od kilku lat jest nauczycielką języka polskiego w jednym z najlepszych warszawskich liceów.

Swoimi zainteresowaniami humanistycznymi chętnie dzieli się z młodzieżą, przygotowując do matury oraz Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (w której przed laty sama brała udział). Autorka innowacji pedagogicznej: „Kulturowe konteksty epok literackich”. Ma dobry kontakt z młodzieżą. Podczas lekcji nie powtarza, że Słowacki wielkim poetą był, lecz zachęca uczniów, by wyrażali własne opinie na temat wielkiej literatury.

Terminy kursów

Kurs maturalny z j. polskiego
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
J. polski 6220
Podstawowy
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
Od 23.09.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. polski 6220
Podstawowy
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
Od 23.09.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. polski 6230
Podstawowy
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6230
Podstawowy
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6221
Podstawowy
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. polski 6221
Podstawowy
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. polski 6231
Podstawowy
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6231
Podstawowy
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6222
Podstawowy
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
Od 2.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. polski 6222
Podstawowy
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
Od 2.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. polski 6232
Podstawowy
84 h
Roczny
Środa
16.30-19.30
Od 2.10.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6232
Podstawowy
84 h
Roczny
Środa
16.30-19.30
Od 2.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6223
Podstawowy
84 h
Roczny online
Czwartek
17.00-20.00
Od 3.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. polski 6223
Podstawowy
84 h
Roczny online
Czwartek
17.00-20.00
Od 3.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. polski 6233
Podstawowy
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6233
Podstawowy
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6234
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6234
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6236
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
Od 28.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6236
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6224
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
16.00-19.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. polski 6224
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
16.00-19.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. polski 6237
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6237
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny

Kurs maturalny z j. polskiego
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
J. polski 6230
Podstawowy
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6230
Podstawowy
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
Od 23.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6231
Podstawowy
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6231
Podstawowy
84 h
Roczny
Wtorek
16.30-19.30
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6232
Podstawowy
84 h
Roczny
Środa
16.30-19.30
Od 2.10.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6232
Podstawowy
84 h
Roczny
Środa
16.30-19.30
Od 2.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6233
Podstawowy
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6233
Podstawowy
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
Od 3.10.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6234
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6234
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6236
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
Od 28.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6236
Podstawowy
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny
J. polski 6237
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
account_balance
J. polski 6237
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
Od 28.09.2024
do 04.2025
Kurs
stacjonarny

Kurs maturalny z j. polskiego
Kurs ID
Poziom
Długość Dni zajęć Kiedy? account_balance kurs stacjonarny
laptop_mac kurs online
Kurs ID
Poziom
Długość
Dni zajęć
Kiedy?
J. polski 6220
Podstawowy
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
Od 23.09.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. polski 6220
Podstawowy
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
Od 23.09.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. polski 6221
Podstawowy
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. polski 6221
Podstawowy
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. polski 6222
Podstawowy
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
Od 2.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. polski 6222
Podstawowy
84 h
Roczny online
Środa
17.00-20.00
Od 2.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. polski 6223
Podstawowy
84 h
Roczny online
Czwartek
17.00-20.00
Od 3.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. polski 6223
Podstawowy
84 h
Roczny online
Czwartek
17.00-20.00
Od 3.10.2024
do 04.2025
Kurs
online
J. polski 6224
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
16.00-19.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
laptop_mac
J. polski 6224
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
16.00-19.00
Od 1.10.2024
do 04.2025
Kurs
online

schedule
Zapisując się do 15.06.2024 zaoszczędzisz nawet 320 zł
Szczegóły promocji znajdziesz w sekcji Ceny i promocje
shuffle
Elastyczne zapisy
Zapisz się teraz, a w razie potrzeby zmień termin zajęć lub przedmiot na inny. Zmian można dokonać w ramach dostępnych miejsc.

 - Zapisy w trakcie |  - Ostatnie miejsca |  - Brak miejsc