Przygotowanie do matury z biologiiKursy maturalne z biologii


Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z biologii w roku 2024,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym biologia brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: WUM, UW, PW, AWF, WAT, UKSW i inne,
  • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2025,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
  • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
  • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
  • motywują do nauki.

O zajęciach

Biologia nie jest nauką humanistyczną, ale też nie do końca ścisłą. Wymaga, aby nie tylko poznać i zapamiętać pewne pojęcia, ale również zrozumieć mechanizmy rządzące prawami natury. Aby w pełni przygotować się do egzaminu maturalnego, ważne będzie by systematycznie powtarzać zdobytą już wiedzę oraz poszerzać ją o nowe zagadnienia. Poza częścią wykładową szczególnie istotna jest w tym wypadku dyskusja w grupie, gdyż pomaga usystematyzować materiał. Nie mniej ważne jest zadawanie pytań, które rozwieją niejasności dotyczące trudniejszych kwestii. Zdobyta wiedza musi znaleźć również swoje zastosowanie w praktyce, ponieważ wymagają tego zadania maturalne. W tym celu istotną rolę odgrywa rozwiązanie odpowiedniej ilości arkuszy maturalnych, w tym zadań dotyczących poszczególnych działów nauk przyrodniczych. Należy je rozwiązywać zarówno indywidualnie, aby nauczyć się samodzielności, jak i w grupie gdzie wszystkie wątpliwości będą natychmiast wyjaśniane.


Kursy prowadzą

Krzysztof Pochwicki

Nauczyciel biologii
Ekolog, biolog i historyk (związany z LEGIO XXI RAPAX – grupą odtwarzającą legion rzymski); ukończył też studia na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Pochłaniacz książek, przede wszystkim literatury naukowej oraz fantastyki.

Pracuje jako nauczyciel. Z wyboru.

Posiada uprawnienia egzaminatora z biologii. Regularnie uczestniczy w pracach komisji maturalnej..

Pisze teksty popularyzujące wiedzę, współpracował z nieistniejącym już pismem "Gameranking" oraz miesięcznikiem "21. Wiek". Obecnie publikuje głównie w Internecie. Autor m.in. książki "Cywilizacja traw" (2012).
Fanpage: fb.com/SUEI.Poprostu

Do góry

Justyna Karwowska

Nauczycielka biologii
Jestem absolwentką biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, swoje wykształcenie uzupełniłam studiując chemię na UMCS w Lublinie.

Moje zainteresowania są związane z anatomią i fizjologią człowieka, w szczególności interesują mnie najnowsze odkrycia z zakresu biologii i medycyny.

Od 12 lat pracuję w szkołach ponadgimnazjalnych jako nauczyciel biologii i chemii. Jestem również czynnym egzaminatorem i co roku biorę udział w sprawdzaniu matur. Od ponad 5 lat przygotowuję do matury w ramach Kursów Sowa. W swojej pracy z uczniami wykorzystuję najnowsze metody nauczania oraz technologię informacyjną, która ubogaca przekaz wiedzy.

W czasie przygotowania ucznia do matury zwracam uwagę na poziom wiedzy merytorycznej oraz umiejętność wykorzystania jej w zadaniach maturalnych.

Miarą sukcesu jest indywidulane podejście do ucznia, zaangażowanie oraz pasja przekazywania wiedzy.

Do góry

dr Marcin Chodkowski

Nauczyciel biologii
Absolwent biologii - specjalność biologia mikroorganizmów, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, doktor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, a także absolwent studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego.

Pracował jako nauczyciel biologii w Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie oraz jako wykładowca akademicki. Aktualnie rozwija się naukowo pracując w Instytucie Badawczym, poszukując nowych substancji o działaniu przeciwwirusowym. Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych polsko i angielskojęzycznych oraz kilkudziesięciu doniesień na konferencjach międzynarodowych. Brał udział w licznych szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wieloletni wykładowca kursów maturalnych, a także korepetytor. Z Kursami Sowa związany od 2016 roku. W pracy z uczniami, stawia przede wszystkim na umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego oraz zwraca uwagę na prawidłowość formułowanych odpowiedzi. Zajęcia prowadzi w sposób intersujący, dostosowując poziom do swoich słuchaczy. Ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą oraz jest otwarty na dyskusje, szczególnie te naukowe.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Wybierz za pomocą zakładek wygodną dla Ciebie formę prezentacji kursów.

Biologia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Biologia 3209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Poniedziałek
17.30-20.50
29.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3200
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
02.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
Biologia 3201
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
03.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3182
Rozszerzony
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
05.10
2023
Biologia 3202
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Czwartek
17.30-20.30
05.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3185
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
30.09
2023
Biologia 3188
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
Biologia 3186
Rozszerzony
107 h
RocznyPLUS
Sobota
12.10-15.55
30.09
2023
Biologia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Biologia 3180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
02.10
2023
Biologia 3182
Rozszerzony
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
05.10
2023
Biologia 3185
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
30.09
2023
Biologia 3188
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023
Biologia 3186
Rozszerzony
107 h
RocznyPLUS
Sobota
12.10-15.55
30.09
2023
Biologia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Biologia 3209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Poniedziałek
17.30-20.50
29.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3200
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Poniedziałek
17.00-20.00
02.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3201
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Wtorek
17.00-20.00
03.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3202
Rozszerzony
84 h
Roczny online
Czwartek
17.30-20.30
05.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
kurs stacjonarny
kurs online
Biologia 3209
Rozszerzony
49 h
Intensywny online
Poniedziałek
17.30-20.50
29.01
2024

Ostatnie wolne miejsca

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc