Fraud Blocker Kurs maturalny z biologii - Kursy Sowa Warszawa


Przygotowanie do matury z biologiiKursy maturalne z biologii


Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z biologii w roku 2024,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym biologia brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: WUM, UW, PW, AWF, WAT, UKSW i inne,
  • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2025,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
  • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
  • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
  • motywują do nauki.

O zajęciach

Biologia nie jest nauką humanistyczną, ale też nie do końca ścisłą. Wymaga, aby nie tylko poznać i zapamiętać pewne pojęcia, ale również zrozumieć mechanizmy rządzące prawami natury. Aby w pełni przygotować się do egzaminu maturalnego, ważne będzie by systematycznie powtarzać zdobytą już wiedzę oraz poszerzać ją o nowe zagadnienia. Poza częścią wykładową szczególnie istotna jest w tym wypadku dyskusja w grupie, gdyż pomaga usystematyzować materiał. Nie mniej ważne jest zadawanie pytań, które rozwieją niejasności dotyczące trudniejszych kwestii. Zdobyta wiedza musi znaleźć również swoje zastosowanie w praktyce, ponieważ wymagają tego zadania maturalne. W tym celu istotną rolę odgrywa rozwiązanie odpowiedniej ilości arkuszy maturalnych, w tym zadań dotyczących poszczególnych działów nauk przyrodniczych. Należy je rozwiązywać zarówno indywidualnie, aby nauczyć się samodzielności, jak i w grupie gdzie wszystkie wątpliwości będą natychmiast wyjaśniane.


Kursy prowadzą

Krzysztof Pochwicki

Nauczyciel biologii
Ekolog, biolog i historyk (związany z LEGIO XXI RAPAX – grupą odtwarzającą legion rzymski); ukończył też studia na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Pochłaniacz książek, przede wszystkim literatury naukowej oraz fantastyki.

Pracuje jako nauczyciel. Z wyboru.

Posiada uprawnienia egzaminatora z biologii. Regularnie uczestniczy w pracach komisji maturalnej..

Pisze teksty popularyzujące wiedzę, współpracował z nieistniejącym już pismem "Gameranking" oraz miesięcznikiem "21. Wiek". Obecnie publikuje głównie w Internecie. Autor m.in. książki "Cywilizacja traw" (2012).
Fanpage: fb.com/SUEI.Poprostu

Do góry

Justyna Karwowska

Nauczycielka biologii
Jestem absolwentką biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, swoje wykształcenie uzupełniłam studiując chemię na UMCS w Lublinie.

Moje zainteresowania są związane z anatomią i fizjologią człowieka, w szczególności interesują mnie najnowsze odkrycia z zakresu biologii i medycyny.

Od 12 lat pracuję w szkołach ponadgimnazjalnych jako nauczyciel biologii i chemii. Jestem również czynnym egzaminatorem i co roku biorę udział w sprawdzaniu matur. Od ponad 5 lat przygotowuję do matury w ramach Kursów Sowa. W swojej pracy z uczniami wykorzystuję najnowsze metody nauczania oraz technologię informacyjną, która ubogaca przekaz wiedzy.

W czasie przygotowania ucznia do matury zwracam uwagę na poziom wiedzy merytorycznej oraz umiejętność wykorzystania jej w zadaniach maturalnych.

Miarą sukcesu jest indywidulane podejście do ucznia, zaangażowanie oraz pasja przekazywania wiedzy.

Do góry

dr Marcin Chodkowski

Nauczyciel biologii
Absolwent biologii - specjalność biologia mikroorganizmów, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, doktor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, a także absolwent studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego.

Pracował jako nauczyciel biologii w Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie oraz jako wykładowca akademicki. Aktualnie rozwija się naukowo pracując w Instytucie Badawczym, poszukując nowych substancji o działaniu przeciwwirusowym. Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych polsko i angielskojęzycznych oraz kilkudziesięciu doniesień na konferencjach międzynarodowych. Brał udział w licznych szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wieloletni wykładowca kursów maturalnych, a także korepetytor. Z Kursami Sowa związany od 2016 roku. W pracy z uczniami, stawia przede wszystkim na umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego oraz zwraca uwagę na prawidłowość formułowanych odpowiedzi. Zajęcia prowadzi w sposób intersujący, dostosowując poziom do swoich słuchaczy. Ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą oraz jest otwarty na dyskusje, szczególnie te naukowe.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Biologia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
Biologia 3183
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
2.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3182
Rozszerzony
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
5.10
2023
Biologia 3185
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3186
Rozszerzony
107 h
RocznyPLUS
Sobota
12.10-15.55
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
Biologia 3200
Rozszerzony
84 h
Kurs online
Poniedziałek
17.00-20.00
2.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3201
Rozszerzony
84 h
Kurs online
Wtorek
17.00-20.00
3.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3202
Rozszerzony
84 h
Kurs online
Czwartek
17.30-20.30
5.10
2023
Biologia
Kurs ID
Poziom
Godzin zajęć Termin Start
kursu
Biologia 3183
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
9.00-11.55
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3200
Rozszerzony
84 h
Kurs online
Poniedziałek
17.00-20.00
2.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3180
Rozszerzony
84 h
Roczny
Poniedziałek
16.30-19.30
2.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3201
Rozszerzony
84 h
Kurs online
Wtorek
17.00-20.00
3.10
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3182
Rozszerzony
84 h
Roczny
Czwartek
16.30-19.30
5.10
2023
Biologia 3202
Rozszerzony
84 h
Kurs online
Czwartek
17.30-20.30
5.10
2023
Biologia 3185
Rozszerzony
84 h
Roczny
Sobota
12.10-15.05
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

Biologia 3186
Rozszerzony
107 h
RocznyPLUS
Sobota
12.10-15.55
30.09
2023

Ostatnie wolne miejsca

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc