Biologia

Przygotowanie do matury z biologii

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z biologii w roku 2023,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym biologia brany jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: WUM, UW, PW, AWF, WAT, UKSW i inne,
  • do uczniów klas 3, którzy chcą wcześniej zacząć przygotowanie do matury 2024,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
  • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
  • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
  • motywują do nauki.

O zajęciach

Biologia nie jest nauką humanistyczną, ale też nie do końca ścisłą. Wymaga, aby nie tylko poznać i zapamiętać pewne pojęcia, ale również zrozumieć mechanizmy rządzące prawami natury. Aby w pełni przygotować się do egzaminu maturalnego, ważne będzie by systematycznie powtarzać zdobytą już wiedzę oraz poszerzać ją o nowe zagadnienia. Poza częścią wykładową szczególnie istotna jest w tym wypadku dyskusja w grupie, gdyż pomaga usystematyzować materiał. Nie mniej ważne jest zadawanie pytań, które rozwieją niejasności dotyczące trudniejszych kwestii. Zdobyta wiedza musi znaleźć również swoje zastosowanie w praktyce, ponieważ wymagają tego zadania maturalne. W tym celu istotną rolę odgrywa rozwiązanie odpowiedniej ilości arkuszy maturalnych, w tym zadań dotyczących poszczególnych działów nauk przyrodniczych. Należy je rozwiązywać zarówno indywidualnie, aby nauczyć się samodzielności, jak i w grupie gdzie wszystkie wątpliwości będą natychmiast wyjaśniane.


Kursy prowadzą

Krzysztof Pochwicki

Nauczyciel biologii
Ekolog, biolog i historyk (związany z LEGIO XXI RAPAX – grupą odtwarzającą legion rzymski); ukończył też studia na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Pochłaniacz książek, przede wszystkim literatury naukowej oraz fantastyki.

Pracuje jako nauczyciel. Z wyboru.

Posiada uprawnienia egzaminatora z biologii. Regularnie uczestniczy w pracach komisji maturalnej..

Pisze teksty popularyzujące wiedzę, współpracował z nieistniejącym już pismem "Gameranking" oraz miesięcznikiem "21. Wiek". Obecnie publikuje głównie w Internecie. Autor m.in. książki "Cywilizacja traw" (2012).
Fanpage: fb.com/SUEI.Poprostu

Do góry

Justyna Karwowska

Nauczycielka biologii
Jestem absolwentką biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, swoje wykształcenie uzupełniłam studiując chemię na UMCS w Lublinie.

Moje zainteresowania są związane z anatomią i fizjologią człowieka, w szczególności interesują mnie najnowsze odkrycia z zakresu biologii i medycyny.

Od 12 lat pracuję w szkołach ponadgimnazjalnych jako nauczyciel biologii i chemii. Jestem również czynnym egzaminatorem i co roku biorę udział w sprawdzaniu matur. Od ponad 5 lat przygotowuję do matury w ramach Kursów Sowa. W swojej pracy z uczniami wykorzystuję najnowsze metody nauczania oraz technologię informacyjną, która ubogaca przekaz wiedzy.

W czasie przygotowania ucznia do matury zwracam uwagę na poziom wiedzy merytorycznej oraz umiejętność wykorzystania jej w zadaniach maturalnych.

Miarą sukcesu jest indywidulane podejście do ucznia, zaangażowanie oraz pasja przekazywania wiedzy.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Biologia
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
3165 Rozszerzony 49 h
Feryjny
Od pon. do pt.
przez 2 tygodnie
9.00-13.00
13.02.2023

Ostatnie wolne miejsca

3175 Rozszerzony 49 h
Kurs online
Niedziela 12.20-15.40 22.01.2023

Ostatnie wolne miejsca

3140 Rozszerzony 84 h
Roczny
Poniedziałek 16.30-19.30 3.10.2022
3141 Rozszerzony 84 h
Roczny
Wtorek 17.00-20.00 4.10.2022

Ostatnie wolne miejsca

3142 Rozszerzony 84 h
Roczny
Czwartek 16.30-19.30 6.10.2022

Ostatnie wolne miejsca

3143 Rozszerzony 84 h
Roczny
Sobota 9.00-11.55 1.10.2022

Ostatnie wolne miejsca

3144 Rozszerzony 84 h
Roczny
Sobota 12.10-15.05 1.10.2022

Ostatnie wolne miejsca

3146 Rozszerzony 84 h
Roczny
Piątek 16.30-19.30 30.09.2022

Ostatnie wolne miejsca

3160 Rozszerzony 84 h
Kurs online
Poniedziałek 17.00-20.00 3.10.2022

Ostatnie wolne miejsca

3161 Rozszerzony 84 h
Kurs online
Czwartek 17.30-20.30 6.10.2022

Ostatnie wolne miejsca

3145 Rozszerzony 107 h
RocznyPLUS
Sobota 12.10-15.55 1.10.2022

- Zapisy w trakcie | - Ostatnie miejsca | - Brak miejsc