Chemia

Przygotowanie do matury z chemii

Do kogo skierowane są Kursy Sowa?
  • do każdego maturzysty, który przystępuje do egzaminu dojrzałości z chemii w roku 2019,
  • do uczniów, którzy zamierzają studiować na kierunku, na którym chemia brana jest pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego, np.: WUM, UW, PW, AWF, WAT, UKSW i inne,
  • do uczniów klas 2, którzy chcą już przygotowywać się do matury 2020,
  • do osób, które chcą poprawić swoje wyniki maturalne.

Co dają Kursy Sowa?
  • pozwalają usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę,
  • dają szansę na zdobycie możliwie najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym,
  • umożliwiają poznanie osób o podobnych zainteresowaniach,
  • motywują do nauki.

O zajęciach

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane treści obowiązkowe, następnie materiał zostanie kompleksowo powtórzony i utrwalony w formie prac domowych. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych. Naukę rozpoczynamy poznając zagadnienia chemii organicznej, następnie ogólnej i nieorganicznej.

Uczestnik kursu musi posiąść niezbędne minimum wiedzy, czyli podstawy i intensywnie myśleć. Każde spotkanie będzie rozpoczynać się omówieniem błędów występujących w pracach domowych, następnie krótki wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu i przystąpienie do rozwiązywania zadań, w razie konieczności z pomocą nauczyciela. Rozwiązywanie dużej ilości zadań jest podstawą dobrze zdanej matury.


Kursy prowadzą

dr Paweł Przybylski

Nauczyciel chemii


Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych, nauczyciel chemii w warszawskich szkołach. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Jego uczniowie są laureatami Olimpiad Chemicznych. Podczas pracy z młodzieżą zawsze stara się stworzyć przyjazną i bezstresową atmosferę, która sprzyja poznawaniu tajemnic chemii.


Po pierwsze - naukowiec.

Po drugie - pasjonat motoryzacji.

Po trzecie - oddany kibic sportowy.

Po czwarte - miłośnik dobrej kuchni.

Po piąte - zadeklarowany kinomaniak.

Do góry


Małgorzata Chałupczak

Nauczycielka chemiiJestem absolwentką Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Nowych Technologii i Chemii, gdzie uzyskałam tytuł magistra inżyniera chemii. Uprawniania nauczycielskie zdobyłam na studiach podyplomowych w WSBiP. Obecnie kontynuuję naukę na studiach doktoranckich w WAT, w dyscyplinie naukowej: inżynieria materiałowa. Zajmuję się badaniami unieszkodliwiania bojowych środków trujących.

Jako nauczyciel pracowałam zarówno z gimnazjalistami, licealistami jak i studentami. Podczas nauczania chemii zwracam uwagę na praktyczne przekazywanie wiedzy, gdzie dominującą rolę odgrywają zadania rachunkowe i ćwiczeniowe. Stosuję aktywizujące metody pracy, dzięki którym osiągam lepszy kontakt z uczniami, a uczniowie stają się bardziej samodzielni. Lekcja prowadzona metodą werbalną- pogadanka- bez zastosowania szeregu ćwiczeń często jest lekcją utraconą bezpowrotnie, dlatego na moich zajęciach rozwiązujemy wiele ćwiczeń i odrabiamy obszerne prace domowe.

Do góry

Terminy zajęć

Sowa maturalna

Chemia
ID kursu Poziom Godzin zajęć Dni zajęć Godziny Rozpoczęcie
4030Rozszerzony84h (Roczny)Wtorek16.30-19.302.10.2018
4031Rozszerzony84h (Roczny)Środa17.00-20.003.10.2018
4032Rozszerzony84h (Roczny)Sobota12.10-15.0529.09.2018
4033Rozszerzony107 h (RocznyPLUS)Sobota12.10-15.5529.09.2018
4034Rozszerzony84h (Roczny)Sobota9.00-11.5529.09.2018
4050Rozszerzony80h (Intensywny)Sobota
Niedziela
9.00-11.55
9.00-12.15
27.01.2019
4035Rozszerzony84 h (Roczny)Sobota12.10-15.0529.09.2018