Kursy Sowa - Kursy maturalne Warszawa

Drogi Maturzysto!

Jak zapewne świetnie wiesz (bo powtarzają Ci to do znudzenia wszyscy bliżsi i dalsi krewni) wykształcenie to szczególnie ceniono dobro, które w społeczeństwie postindustrialnym ma niebagatelne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu życiowego w postaci dynamicznie rozwijającej się kariery zawodowej.

Na pewno masz też świadomość, że z uwagi na standaryzację programów kształcenia w Unii Europejskiej, konieczne jest zdobywanie kolejnych dyplomów i świadectw uwierzytelniających zdobyte umiejętności i wiedzę.

Nie masz też z pewnością wątpliwości, że w zglobalizowanym świecie warto inwestować w siebie, rozwijać potencjał własnych talentów i rozszerzać horyzonty myślowe.

Ale czy zgadzasz się z opinią, że skuteczna edukacja to nie tylko przyswajanie wiedzy encyklopedycznej, ale uczenie młodych ludzi abstrakcyjnego, samodzielnego i krytycznego myślenia? Czy wierzysz, że rolą nauczyciela jest nie tylko przekazanie poprawnych merytorycznie informacji, ale i rozbudzanie w swych uczniach ciekawości dla otaczającego świata? Czy zdajesz sobie sprawę, że wykształcenie to nie tylko znajomość określonych faktów, zdarzeń, czy zjawisk, ale również umiejętność właściwego formułowania pytań i szukania na nie odpowiedzi? Czy rozumiesz, że sama wiedza bez umiejętności racjonalnego i efektywnego argumentowania, często niewiele znaczy?

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco, to zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą. Kursy maturalne Sowa, to prężnie działająca placówka, która szturmem podbija warszawski rynek edukacyjny.

Co nas wyróżnia?

  • Naszą specjalnością są jedynie kursy maturalne! Nie kształcimy młodzieży w wieku wczesnoszkolnym, operatorów wózków widłowych, ani sfrustrowanych gospodyń domowych. Zajmujemy się wyłącznie tym, na czym się znamy, czyli przygotowaniem do matury. Głęboko wierzymy, że podstawą sukcesu zawodowego jest zaangażowanie i specjalizacja, nie zaś łapanie kilku przysłowiowych srok za ogon.
  • Nasi nauczyciele to starannie wyselekcjonowani i czynni zawodowo nauczyciele szkół średnich, wykładowcy uniwersyteccy i egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, posiadający uprawnienia pedagogiczne i potrafiący w skuteczny sposób przygotować uczniów do matury.
  • Na zajęciach realizujemy zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej program maturalnej podstawy programowej. Na bieżąco też sprawdzamy osiągnięcia edukacyjne naszych Kursantów i weryfikujemy poziom oraz postępy w opanowywaniu przez nich materiału.
  • Kursy odbywają się na terenie Politechniki Warszawskiej w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, usytuowanym trzy minuty pieszo od stacji Metro Politechnika.
  • Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne i prowadzone w formie mieszanej (wykłady, ćwiczenia, warsztaty), co znacząco uławia teoretyczne i praktyczne pogłębianie wiedzy.
  • W grupach kursowych obowiązuje limit miejsc. Jeżeli w wyniku zgłoszeń liczba kandydatów jest wyższa od liczby miejsc, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
  • Wykładowcy prowadzący wykorzystują w swojej pracy tzw. efektywne metody nauczania i pomagają uczniom radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym.
  • Lekcje odbywają się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, która pozytywnie wpływa na poziom motywacji w przyswajaniu wiedzy i umiejętności. Ponadto znamy wszystkich naszych Kursantów. Dzięki niedużym grupom utrzymujemy bezpośredni kontakt Kursantów z nauczycielem. Jesteśmy z nimi w kontakcie także po zdaniu egzaminu dojrzałości.
  • Skuteczność naszych kursów potwierdza 100 procentowa zdawalność matury.

Nie powierzaj swojej przyszłości przypadkowi!
Już dzisiaj zapisz się na Kursy Maturalne Sowa!

Dowiedz się więcej o Kursach Sowa


Matematyka Fizyka J. polski J. angielski Chemia Geografia Biologia WOS Historia

Sowa maturalna

Opinie o Kursach Sowa

Wyniki badania zadowolenia z zajęć w Kursach Sowa

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami naszych Kursantów o zajęciach w Kursach Sowa. Czytaj dalej...